Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for veg og leikeområde ved Maurtua barnehage

Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for veg og leikeområde ved Maurtua barnehage

Varslingsfrist 18.november 2021
Midt-Telemark kommune varsler oppstart av planarbeid for område ved Maurtua barnehage.

Formålet med planarbeidet er å bedre trafikksikkerheten ved barnehagen ved å legge til rette for enveiskjøring fra avkjørsel til barnehagen rundt Kåsinjordet og ned Kåsinvegen. 
Det planlegges å etablere nytt fortau fra Kåsinvegen til eksisterende g/s veg mot Stabburåsen. 
Det planlegges også et nytt parkeringsareal for barnehagen sør for eksisterende barnehage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varslingsbrev (DOCX, 578 kB)
Varslingskart (PNG, 4 MB)
Planinitiativ (DOCX, 659 kB)
KU- vurdering (DOCX, 59 kB)
Oppstartsmøtereferat (DOCX, 50 kB)​​​​​​​

 

Innspill
Frist for å komme med innspill er satt til 18.11.2021.
Innspill senest til  Midt-Telemark kommune på epost post@mt.kommune.no eller til postboks 83, 3833 Bø. 

Evt spørsmål kan rettes til saksbehandler Jyotsna Shrestha på epost jysh2001@mt.kommune.no  eller tlf 477 64 567