Midt-Telemark kommune

Varsel om videre stenging av Forbergvegen

Varsel om videre stenging av Forbergvegen

Vegen er stengt til fredag 14. februar 2020

Varsel om stenging av Forbergvegen mellom RV36 og Forbergvegen 230 (0821 Kv1088 m2369-m2664). Omkjøring over Forbergvegen (øst).

Stengninga skjer grunna etablering av nytt VA-anlegg over Forberg.

Nærmere informasjon om åpning av veien vil bli publisert.

Adresse

Ansatte på teknisk enhet er kun tilgjengelig for timeavtale.
Vær vennlig å avtale tid med saksbehandler før du møter opp.

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 20
3800 Bø
 

Postadresse

Postboks 83
3833 Bø i Telemark