Sauherad kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Viktig melding i forbindelse med kommunesammenslåing

Vi jobber med nye nettsider. Det vil derfor i en kort periode, være informasjon som ikke er på plass, og digitale søknadsskjemaer er for tiden utilgjengelige. Søknadsskjemaer i pdf-format for Bø/Sauherad kommune brukes i mellomtiden. Er det noe du savner? Ta kontakt med servicetorget på 35 05 90 00 eller post@mt.kommune.no.

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid

· Barnevern

· IKT

· PPT

· Landbrukskontoret

· Midt-Telemark Næringsutvikling

· Midt-Telemarkrådet,

· Midt-Telemark arbeidsgiverkontroll

· Midt-Telemark Brann– og redningstjeneste