Midt-Telemark kommune

Planstrategi for Midt-Telemark kommune 2020-23

Planstrategi for Midt-Telemark kommune 2020-23

Kommunestyret har vedtatt Midt-Telemark kommune sin planstrategi for perioden 2020 til 2023 (sak 60/20 (PDF, 2 MB)). I planstrategien gjøres prioriteringer av hvilke planer kommunen skal gjennomføre i perioden, basert på generelle utviklingstrekk og folkehelsetilstanden i befolkningen. Av større planarbeid er ny arealdel av kommuneplanen og kommunedelplaner for de tre store sektorene teknisk, helse og oppvekst prioritert i denne planstrategien.

Planstrategien, nærmere prioriterte planer, ble vedtatt endret den 01.11.21 (sak 137/21 (PDF, 549 kB)).

Planstrategi for Midt-Telemark 2020-23  (PDF, 680 kB)

Se dok. med oversikt over folkehelsetilstanden 2019 (PDF, 6 MB)