Midt-Telemark kommune

Godkjent planprogram

Godkjent planprogram

​​​​​​​​​Følg med i arbeidet med kommuneplanens arealdel 2021-2033

 

Midt-Telemark kommune varsla om oppstart av arbeid med arealdel av kommuneplanen for ny kommune 15.11.19. Planprogrammet som definerer tema, medvirkning, framdrift osv. for planprosessen ble godkjent av kommunestyret 3.2.20 i sak 05/20 etter høring. Framdriften i planprogrammet  vil bli justert pga koronautbruddet. 

Godkjent planprogram (PDF, 834 kB)

 
 

Åpningstider

Servicetorg

09.00 - 15.00
 

Sentralbord

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart