Midt-Telemark kommune

Gjeldende arealdeler

Gjeldende arealdeler

​​​​​​Følg med i arbeidet med kommuneplanens arealdel 2021-2033

 

 

Innenfor Midt-Telemark kommune er det tre gjeldende kommune(del-)planer som er styrende for arealbruk:

  • Kommuneplanens arealdel for Sauherad
  • Kommuneplanens arealdel for Bø
  • Kommunedelplan for Lifjell

Plandokumentene som utgjør kommuneplanene er juridisk bindende og består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Sammen viser de hovedtrekkene i den framtidige arealdisponeringen og setter rammer for nye reguleringsplaner og behandling av søknad om tiltak. 

Gjeldende arealdel av kommuneplan for Sauherad 2017-28

 

Gjeldende arealdel av kommuneplan for Bø 2015-27

 

Kommunedelplan for deler av Lifjellområdet

 

 

 

 

Åpningstider

Servicetorg

09.00 - 15.00
 

Sentralbord

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart