Midt-Telemark kommune

Innspill til planarbeidet

Innspill til planarbeidet

​​​​Følg med i arbeidet med kommuneplanens arealdel 2021-2033


Alle innspill til planarbeidet er å finne i listene under, og alle innspill om endring av arealformål er vist i digitalt kart, se under.

Alle innspill om å endre arealformål for konkrete områder i ny kommuneplan er vist i digitalt kart. I kartløsningen kan man også legge på andre kartlag, som f.eks. gjeldende kommuneplan, kommunedelplan eller reguleringsplaner. Nummerering av innspillene i kartet viser til nummereringa i listene under og fargene viser til hvilket arealformål som er foreslått. Farger for ulike arealformål følger nasjonal spesifikasjon.
 

Kart med oversikt over innspill om endring av arealformål 

 

Innapill sortert

Innspillene er sortert under en eller flere av overskriftene under (noen innspill gjelder flere tema). 

Innspill fra offentlige etater og organisasjoner

Innspill om nye eller utvida boligområder og enkelttomter

 1. Breisås, g/bnr 51/1 (PDF, 522 kB) (kartvedlegg (PDF, 352 kB)) - TVB Bolig AS
 2. Nordbøåsen, g/bnr 53/4, 5 og 6 (PDF, 374 kB) - Verpe og Nordbø
 3. Gunheim, g/bnr 182/1 (PDF, 727 kB) (kartvedlegg (PDF, 119 kB)) - Sannes
 4. Lihegna, g/bnr 19/34 (PDF, 329 kB) - Verpe
 5. Bakås, g/bnr 38/8 (PDF, 4 MB) - Bruserud
 6. Livegen, g/bnr 19/34 (PDF, 329 kB) - Verpe
 7. Ødegårdsfeltet, g/bnr 191/5 (PDF, 89 kB) (kartvedlegg (PDF, 2 MB)) - Svalastog
 8. Svevalia, g/bnr 117/1 (PDF, 83 kB) (kartvedlegg (PDF, 347 kB)) - Haug
 9. Rokkemakervegen, g/bnr 54/75 (PDF, 33 kB) - Bø
 10. Brattsberg og Torsbergåsen, g/bnr 54/45 og 54/3 (PDF, 33 kB) - Verpe
 11. Gunheim, g/bnr 181/5 (PDF, 96 kB) (kartvedlegg) (PDF, 422 kB) - Haugen
 12. Langkåshaugen, g/bnr 43/6 (PDF, 263 kB) - Fossheim
 13. Nykås, g/bnr 180/2 (PDF, 401 kB) - Bergan
 14. Lifjellvegen, g/bnr 18/115 (PDF, 129 kB) - Nordskog


Innspill om nye eller utvida områder for fritidsbolig

15. Håråldskar, Lifjell, g/bnr 18/218, 10/10 (PDF, 322 kB) - fellesinnspill fra hytteutviklere på Lifjell
16. Jønnbuflåtin, Lifjell, g/bnr 9/2, 9/467 (PDF, 129 kB)- Fossheim
17, Knarliane, Lifjell, g/bnr 9/38 (PDF, 530 kB) - Farnes
18. Solskinnsdalen, Lifjell, g/bnr 9/38 (PDF, 530 kB) - Farnes
19. Jønnbu, Lifjell, g/bnr 9/38 (PDF, 530 kB) - Farnes
20. Jønnbuflåtin, Lifjell, g/bnr 9/429 (PDF, 617 kB)9/486 (PDF, 129 kB) - Gullord Geoservice (kartvedlegg (PDF, 624 kB)) og Fossheim (kartvedlegg (PDF, 2 MB))
21. Grostul, Lifjell, g/bnr 18/117 (PDF, 322 kB) - fellesinnspill fra hytteutviklere på Lifjell
22. Slåttedalen, g/bnr 16/9 (PDF, 287 kB) - Fuentes-Gauslaa
23.-25. Lifjellvegen, g/bnr 18/37 (PDF, 311 kB) (tre innspill) - Verpe
26.. Trogatjønn, g/bnr 17/15 (PDF, 4 MB) - Brukås
27. Lifjellvegen, g/bnr 18/39 (PDF, 485 kB) - Schartum

 

Innspill om nye eller utvida områder for næring og masseuttak

28. Bø handelspark, g/bnr 47/274, 343, 349  (PDF, 887 kB)
29. Tømmerterminal Sunde, g/bnr 203/7, 118/1, 118/2, 119/12 (PDF, 597 kB)- Jernbanedirektoratet 
30.  Næringsområde Herremo, g/bnr 28/6 og 28/6-1 (PDF, 440 kB) (kartvedlegg (PDF, 3 MB))- Espedalen
31. Breiva gjestegård, g/bnr 9/501, 9/98, 9/32 (PDF, 677 kB)- Sør Arkitekter
32. Næringsområde Rallevegen, g/bnr 1/8 (PDF, 629 kB) (kartvedlegg (PDF, 215 kB)) - Hegna
33. Utviding av Hellestad sandtak, g/bnr 9/2 (PDF, 628 kB) (kartvedlegg (PDF, 993 kB) med to alt.)- Rambøll 
34. -35. To steinuttak ved Håråldskar, Lifjell, g/bnr 10/10, 18/218 (PDF, 322 kB) (rev. kartvedlegg (PDF, 2 MB)) - fellesinnspill fra hytteutviklere på Lifjell
36. Steinuttak Vårbusvingen, g/bnr 18/29 (PDF, 401 kB) (kartvedlegg (PDF, 167 kB))- Kaasa Maskin AS
37, 39,-40. Tre mindre næringsområder ved rv 36 vest for Gvarv , g/bnr 191/5, 12 (PDF, 403 kB) (kartvedlegg (PDF, 2 MB))- Svalastog
38. Næringsområde Hørte, g/bnr 188/35 (PDF, 88 kB)- Rekanes
41. Hellandtunet, utviding, g/bnr 55/11 (PDF, 421 kB) (kartvedlegg (PDF, 3 MB))- Telemark Kompetansebygg
42. Næringsområde Øya, g/bnr 1919/29,30 og 47/35 (PDF, 621 kB)- Sudbø

 

Andre innspill om arealbruksendring

 

Innspill til bestemmelsene

Øvrige innspill

Kontakt

Mona Slaaen
Assisterende kommunedirektør/Kommunalsjef personal og org.utvikling
E-post
Mobil 408 71 029

Åpningstider

Servicetorg

09.00 - 15.00
 

Sentralbord

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart