Midt-Telemark kommune

Kunnskapsgrunnlag for arbeidet med ny arealdel

Kunnskapsgrunnlag for arbeidet med ny arealdel

​​Følg med i arbeidet med kommuneplanens arealdel 2021-2033

 

Kunnskapsgrunnlag

Planprogram (PDF, 834 kB) for arbeidet med ny arealdel ble godkjent av kommunestyret 2.3.20. Med utgangspunkt i dette har formannskapet gjort en grovsiling av innspill til nye utbyggingsområder (sak 66/20 (PDF, 808 kB)). For innspillene som ble med videre etter grovsilinga, er konsekvenser for miljø og samfunn utreda i konsekvensutredning fra Sweco og innspill fra Bø handelspark vurdert i egen handelsanalyse.

På bakgrunn av anbefaling i reiselivsanalyse for Lifjell, som er utarbeida som del av planarbeidet, vil kommunedelplan for Lifjell likevel ikke inngå i ny arealdel. Det vil si at gjeldende kommunedelplan for Lifjell vil være gjeldende også etter at ny arealdel er vedtatt, jf formannskapssak 66/20 (PDF, 808 kB).

Dokument som inngår i kunnskapsgrunnlaget for planarbeidet:

Koronautbruddet har ført til utsatt framdrift for planarbeidet. Etter justert framdriftsplan vil et planforslag være klart til politisk behandling i januar og endelig plan vil foreligge før sommeren 2021.

Kontakt

Mona Slaaen
Assisterende kommunedirektør/Kommunalsjef personal og org.utvikling
E-post
Mobil 408 71 029

Åpningstider

Servicetorg

09.00 - 15.00
 

Sentralbord

09.00 - 14.00

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart