Midt-Telemark kommune

Oppsummering av høringsinnspill og forslag til videre fremdrift

Oppsummering av høringsinnspill og forslag til videre fremdrift

​​​​Følg med i arbeidet med kommuneplanens arealdel 2021-2033

 

Kommuneplanens arealdel har vore på høyring og offentleg ettersyn. I løpet av høyringsperioden kom det inn 96 innspel. To av innspela er trekt og eitt kom inn etter fristen, men er likevel tatt med.

​Se dokumenter