Midt-Telemark kommune

Bredbåndsutbygging i Midt-Telemark kommune

Bredbåndsutbygging i Midt-Telemark kommune

Siden 2014 er det bevilget støttemidler til bredbåndsutbygging over statsbudsjettet, populært kalt bredbåndsstøtteordningen eller Nkom-midler. Støttemidlene skal gå til utbygging av bredbånd i områder hvor det ikke ligger til rette for utbygging på kommersielle vilkår.

Nkom forvaltet ordningen fra 2014 til 2019, men fra 2020 har fylkeskommunene tatt over forvaltningsansvaret for støtteordningen.

Midt-Telemark kommune kartlegger potensielle områder hvert år og sender søknad til Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Kartlegging baseres på dekningskart produsert av Nkom og i samarbeid med kommersielle utbyggere, men søknadene baseres også i høy grad på innsendte innspill fra innbyggere. Vi oppfordrer derfor innbyggere om å sende inn søknad årlig.

 

  

Innspill til bredbåndsutbygging 2022

Det var også i år satt av midler i statsbudsjettet, totalt 304,6 millioner. Det er ennå ikke avklart hvor mye som går til Vestfold og Telemark fylke.

Innbyggere ble invitert til å komme med høringsuttale innen 1. mars 2022. Innspill fra innbyggerne er avgjørende for at kommunen skal søke om midler, samtidig som det gir kommunen anledning til å lage en mer utfyllende søknad. Prosjektene som ble søkt om i år kan du se nederst på siden. 

Dersom det er ønskelig å komme med innspill til evt. fremtidige søknader kan dette gjøres som beskrevet nedenunder. 

 

Hovedkriteriene for at kommunen får tildelt midler til et prosjekt er

  • områder som har nettforbindelse på under 30 Mbit/s
  • områder som ikke har kommersielle planer for utbygging
     

Øvrige kriterier kan du se her (PDF, 133 kB)

 

Bruk appen Nettfart mobil for å sjekke dekning for WiFi og mobilnett der du bor. Målinger lokalt verifiserer kapasitet og dekning for vår søknad om midler.
 

Les mer på nettfart.no

 

Ønsker du å påvirke neste år søknaden for 2023?

Send oss en e-post med en kort begrunnelse som inneholder følgende:

  • Adresseopplysninger med husnummer og gårds- og bruksnummer
  • Antall boenheter dersom du melder inn på vegne av flere husstander
  • Resultat fra måling med appen Nettfart og mobilnett innomhus (god/middels/dårlig)

E-posten sendes til post@mt.kommune.no 

Merk eposten med 22/2959 - Bredbåndsstøtte 2023

Du kan lese mer om støtteordningen her

 

Oversikt bredbåndsprosjekter:

Nedenfor er en oversikt over ferdige og pågående prosjekter/områder de siste 3 årene, samt prosjekter som er søkt og utlyst. Samtlige prosjekter er finansiert med midler fra Nkom og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Midt-Telemark kommune har også i senere tid bistått med egne midler. 

Klevar:

Søknadsår: 2019

Planlagt ferdigstillelse: desember 2021

Utbygger: Midt-Telemark Breiband

Holtsås-Sunds

Søknadsår: 2020

Planlagt ferdigstillelse: desember 2022

Utbygger: Midt-Telemark Breiband

Valenvegen (Øygardsvegen):

Søknadsår: 2021

Planlagt ferdigstillelse: desember 2022

Utbygger: Midt-Telemark Breiband

Gunheim-Evju:

Søknadsår: 2021

Planlagt ferdigstillelse: mars 2023

Utbygger: Midt-Telemark Breiband

Nedre Sauar:

Søknadsår: 2021

Planlagt ferdigstillelse: mars 2023

Utbygger: Midt-Telemark Breiband

Øvre Sauar:

Søknadsår: 2022

Status: Utlyst, mai 2022

Liagrenda / Liamoen:

Søknadsår: 2022

Status: Utlyst, mai 2022

Tveitanmoen:

Søknadsår: 2022

Status: Utlyst, mai 2022

Vreimsida:

Søknadsår: 2022

Status: Utlyst, mai 2022