Midt-Telemark kommune

Utvikling på Jønnbu 1950 -2021: Veg - Alpinanlegg - Vann og avløp - Vinterland - Fritidsbolig

Utvikling på Jønnbu 1950 -2021: Veg - Alpinanlegg - Vann og avløp - Vinterland - Fritidsbolig

1950' - Veien blir bygget helt opp til Jønnbu, Lifjell blir lett tilgjengelig
Lifjellvegen ble anlagt videre fra Lifjell hotell (tidligere Lifjell sanatorium) i fyrste halvdel av 1950-talet, og var ferdig høsten 1955. Da vokste den gamle turiststaden på Jønnbu sterkt, m.a. med en omfattende hytteutbygging. Skien-Telemark Turistforening åpnet Lifjellstua (Lifjellhytta) i 1959 og Jønnbu fjellkirke ble vigslet i 1969.

1960' - Alpintilbudt etablert, Lifjell er en godt kjent og populær vinterdestinasjon fram til og med 1970'

1979 - Dagens skianlegg åpner

1989 - Første kommunedelplan for området
Første disposisjonsplan for Lifjell/Jønnbu-området ble godkjent 10.juli 1970 – ble erstattet av KDP 1989)

1990' - Lifjell som vinterdestinasjon blir utkonkurrert

1999/2000 - Vinterland åpner

2005 - Reiselivskonsept Lifjell 2.0 og Andre kommunedelplan for området 
KDP 2005-2012

2014 - Felles finansieringsmodell for videre utbygging av skianlegg og tilhørende infrastruktur har ikke fungert. Tredje kommunedelplan for området og revidering av sentrale rekkefølgekrav, som tillater videre utbygging av fritidsbygg uten realisering av flere deler av skianlegget.
KDP 2014

>2014 - Bygging av fritidsboliger skytter fart i deler av området