Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Viktig melding i forbindelse med kommunesammenslåing

Vi jobber med nye nettsider. Det vil derfor i en kort periode, være informasjon som ikke er på plass, og digitale søknadsskjemaer er for tiden utilgjengelige. Søknadsskjemaer i pdf-format for Bø/Sauherad kommune brukes i mellomtiden. Er det noe du savner? Ta kontakt med servicetorget på 35 05 90 00 eller post@mt.kommune.no.

Ordførerens side

Ordførerens side

Ordføreren er komunens fremste folkevalgte og den øverste ansvarlige for kommunestyret. Ordførerens viktigste oppgaver er å lede møter i kommunestyre og å være kommunens fremste offentlige representant.

Klikk for stort bilde     

 

 

Ordfører Siri Blichfeldt Dyrland

Siri Blichfeldt Dyrland er ordfører i Midt-Telemark kommune. 

E-post: siri.blichfeldt.dyrland@mt.kommune.no

 

 

Om ordfører Siri Blichfeldt Dyrland

Siri er utdannet jurist. Hun har arbeidet i ulike statlige virksomheter, som Høgskolen i Telemark (nå Universitetet i Sørøst-Norge), NAV Telemark, Mattilsynet og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Hun hadde ingen politisk erfaring før hun meldte seg inn i Senterpartiet i 2017. 

Oppgaver og ansvar

  • Som ordfører skal Siri være et ombud for innbyggerne i Midt-Telemark kommune. Hun er den politiske nøkkelpersonen i kommunen, og må lytte til folk i bygda.
  • Hun er møteleder i kommunestyret og i formannskapet, og skal bidra til en god dialog mellom de ulike politikerne.
  • Hun skal skape engasjement, og kan ta viktige initiativ ved å sette saker på sakskartet.
  • Hun skal bidra til å lage fremtidsrettede planer for kommunen, slik at det foretas riktige prioriteringer og nødvendig økonomisk styring.
  • Som ordfører har hun et spesielt ansvar for de samlede tilbudene og tjenestene kommunen yter og at de blir så gode som mulig. 
  • Hun må også arbeide for å knytte kontakter utenfor kommunen, både regionalt ,nasjonalt og internasjonalt. 

 

 

Kontakt

Siri Blichfeldt Dyrland
Ordfører
E-post
Telefon 986 49 474
Ingebjørg Ørnulfsdatter Nordbø
Varaordfører

Åpningstider

Servicetorg

0800 - 1530
 

Sentralbord

0900-1400

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart