Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Viktig melding i forbindelse med kommunesammenslåing

Vi jobber med nye nettsider. Det vil derfor i en kort periode, være informasjon som ikke er på plass, og digitale søknadsskjemaer er for tiden utilgjengelige. Søknadsskjemaer i pdf-format for Bø/Sauherad kommune brukes i mellomtiden. Er det noe du savner? Ta kontakt med servicetorget på 35 05 90 00 eller post@mt.kommune.no.

Slik styres kommunen

Slik styres kommunen

Tanken bak det lokale selvstyret er at kommunene i størst mulig grad skal ta avgjørelser i saker som angår dem selv. Et viktig prinsipp i lokaldemokratiet er nærhet til dem avgjørelsene gjelder.


Obligatoriske folkevalgte organer


Frivillige folkevalgte organer

  • Kommunestyre
  • Komiteer
  • Utvalg
  • Kommunedelsutvalg
  • Styre for institusjon

 

Møtekalender, sakspapirer og utvalg og råd

Politisk organisasjonskart??

Politisk styring

 

 

Kontakt

Svein Taranrød
Politisk sekretariat
E-post
Telefon 911 12 054

Åpningstider

Servicetorg

0800 - 1530
 

Sentralbord

0900-1400

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Kommune
Bøgata 67
3800 Bø
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø

Kart