Midt-Telemark kommune

Slik stemmer du

Slik stemmer du

Å stemme er ikkje vanskeleg.

Følgjer du nokre enkle grep kan du stemme raskt og effektivt. Du har også moglegheit til å spørje ein valfunksjonær i vallokalet om du lurar på noko.

  1. Gå til stemmeavlukket
  2. Ta den stemmesetelen til det partiet du ønskjer å stemme på
  3. Gjer eventuelle endringar på stemmestelen
  4. Brett stemmesetelen slik at den farga sida kjem ut
  5. Gå til registreringsbordet – ha legitimasjon og evt. valkort klart
  6. Få stempel på din stemmesetel og legg setelen i urna

 

Endre på stemmesetelen

Ved stortingsval kan du som veljar endre på stemmesetelen på to ulike måtar.

Du kan endre på rekkjefølgja på kandidatnamna:

  • Det gjer du ved å sette ønskja nummer i ruta FORAN namnet til kandidaten. Du kan endre rekkjefølgja på så mange kandidatar du vil.

Du kan stryke kandidatar frå lista:

  • Det gjer du ved å setje kryss i ruta BAK kandidatnamnet. Du kan stryke så mange kandidatar du vil.

Bilde av stemmeseddel - Klikk for stort bilde 

 

Kontakt

Valstyret i Midt-Telemark kommune
E-post
Telefon 35 05 90 00

Adresse

Midt-Telemark kommune
v/valstyret
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Svein Taranrød
Avdelingsleder Politisk sekretariat
E-post
Telefon 911 12 054

Kontakt ved spørsmål om politiske møtebehandling, salg-, skjenke- og serveringsbevillinger, etablererprøver, valg, vigsel og politiske saker.

Jeanett Kaasa
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 482 61 651

Kontakt ved spørsmål om salg-, skjenk- og serveringsbevillinger, kunnskapsprøver, etablererprøver, TV-aksjon, valg og borgerlig vigsel.