Midt-Telemark kommune

Stemmerett og mantal

Stemmerett og mantal

Stemmerett
 

stemme avlukk - Klikk for stort bilde Kommunal- og moderniseringsdepartementet   


For å kunne stemme ved stortingsvalet 2021 må du

  • Vere norsk statsborgar
  • Ha fylt 18 år innan utgongen av 2021
  • Vere, eller ha vore, registrert i folkeregisteret som busett i Noreg

Tilsette i diplomatiet eller konsulatvesenet og deiras husstand har stemmerett sjølv om dei ikkje oppfyller busetjingskriteriet. Dersom dei ikkje nokon gong har vore registrert som busett i Noreg, skal dei manntalsførast i Oslo kommune.
 Manntal

Manntalet er oversikten over alle som har stemmerett i ein kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntalet.

Alle personar med stemmerett førast automatisk inn i manntalet i den kommunen der dei var registrert i folkeregisteret som busett pr. 30. juni i valåret.

Dersom du har flytta til ein anna kommune etter 30. juni, er du framleis registrert i manntalet og har stemmerett i den kommunen du flytta ifrå.


Veljere som er busett i utlandet

Om du er busett i utlandet, men har vore registrert i folkeregisteret som busett i Noreg nokon gong i løpet av dei siste 10 åra, blir du automatisk ført inn i manntalet i den kommunen der du var registrert som busett da du flytta frå Noreg.

Dersom du ikkje har vore registrert busett i Noreg dei siste 10 åra, må du søkje din siste bustadskommune om å bli innført i manntalet. Dersom du ikkje nokon gong har vore folkeregistrert som busett i Noreg, skal du søkje til Oslo kommune.
 

Korleis søker eg om innføring i manntalet?

Du søkjer ved å skrive under på den omslagskonvolutten som nyttas ved førehandsrøystinga utanriks. Dersom du førehandsrøyster i Noreg eller ikkje nyttar den nemde omslagskonvolutten, må du søkje særskild. Dette kan gjerast i eit vanleg brev eller ved å bruke eit eige skjema.

Søknaden må innehalde ei erklæring om at du fortsatt er norsk statsborgar.

Søknaden skal sendas til valstyret i den kommunen der du sist var registrert busett i Norge og må ha kome fram til valstyret innan 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilga.

Søknadsskjema for innføring i manntalet (PDF, 60 kB)

Kontakt

Valstyret i Midt-Telemark kommune
E-post
Telefon 35 05 90 00

Adresse

Midt-Telemark kommune
v/valstyret
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Svein Taranrød
Avdelingsleder Politisk sekretariat
E-post
Telefon 911 12 054

Kontakt ved spørsmål om politiske møtebehandling, salg-, skjenke- og serveringsbevillinger, etablererprøver, valg, vigsel og politiske saker.

Jeanett Kaasa
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 482 61 651

Kontakt ved spørsmål om salg-, skjenk- og serveringsbevillinger, kunnskapsprøver, etablererprøver, TV-aksjon, valg og borgerlig vigsel.