Midt-Telemark kommune

Stemming på valdagen / valting

Stemming på valdagen / valting

Valdagen for stortingsvalet 2021 er sett til sundag 12. og måndag 13. september.

I Midt-Telemark kommune er det beslutta å halde to-dagars val. Det vil sei at du kan stemme både sundag 12. september og måndag 13. september.

 

På valdagen må du stemme i din heimkommune. Det vil sei den kommunen du er folkeregistrert som busett i pr. 30. juni 2021. Om du flyttar etter 30. juni 2021, står du innført i manntalet i den kommunen du flyttar i frå, sjølv om du melder flytting.

Hugs å ta med deg legitimasjon til vallokalet.

 

På valdagen kan du stemme ved eit av desse stadene


Gullbring kulturanlegg
Gullbringvegen 34
3800 Bø i Telemark

Opningstid: 

Sundag 12. september kl. 13.00 - 18.00
Måndag 13. september kl. 10.00 - 20.00

 

Idunshall – Akkerhaugen
Skolevegen 2
3812 Akkerhaugen

Opningstid: 

Sundag 12. september kl. 13.00 - 18.00
Måndag 13. september kl. 10.00 - 20.00

 

Gvarv samfunnshus
Tinghaugvegen 5
3810 Gvarv

Opningstid: 

Sundag 12. september kl. 13.00 - 18.00
Måndag 13. september kl. 10.00 - 20.00

Kontakt

Valstyret i Midt-Telemark kommune
E-post
Telefon 35 05 90 00

Adresse

Midt-Telemark kommune
v/valstyret
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

 

Svein Taranrød
Avdelingsleder Politisk sekretariat
E-post
Telefon 911 12 054

Kontakt ved spørsmål om politiske møtebehandling, salg-, skjenke- og serveringsbevillinger, etablererprøver, valg, vigsel og politiske saker.

Jeanett Kaasa
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 482 61 651

Kontakt ved spørsmål om salg-, skjenk- og serveringsbevillinger, kunnskapsprøver, etablererprøver, TV-aksjon, valg og borgerlig vigsel.