Midt-Telemark kommune

Flyktninger til Midt-Telemark

Flyktninger til Midt-Telemark

 Imdi offentliggjorde torsdag kveld (17.3) anmodning om bosetting av ukrainske flyktninger til alle landets kommuner.
Midt-Telemark kommune er anmodet om å ta imot 100 personer i løpet av 2022.

Kommunen har tidligere meldt at vi kan bosette 30 flyktninger på kort varsel og er godt i gang med det arbeidet.
Vi starter nå planleggingen for å ytterligere øke kapasiteten. 

Vi vet enda ikke når de første flyktningene ankommer. Antallet som er anmodet er for hele 2022, det vil si at de kan komme spredt ut over hele året.

Midt-Telemarket kommune er anmodet om å bosette 100 flyktninger i løpet av 2022 og ønsker nå å kartlegge tilgjengelige utleieboliger for ukrainske flyktninger.

Midt-Telemark kommune venter enda på anmodning fra Imdi om bosetting av ukrainske flyktninger.

Fra flere hold kommer det spørsmål om å på privat initiativ hente flyktninger hit. Vær vennlig å les nøye hva som gjelder av regelverk slik at det blir gjort til det beste for flyktningene.