Midt-Telemark kommune

Alle flyktninger fra Ukraina må registrere seg

Alle flyktninger fra Ukraina må registrere seg

Midt-Telemark kommune venter enda på anmodning fra Imdi om bosetting av ukrainske flyktninger.

Fra flere hold kommer det spørsmål om å på privat initiativ hente flyktninger hit. Vær vennlig å les nøye hva som gjelder av regelverk slik at det blir gjort til det beste for flyktningene.

  • Alle utlendinger som reiser til Norge, må reise lovlig inn i Norge. Dette gjelder også for ukrainere.
    Les her om lovlig innreise: https://www.politiet.no/tjenester/opphold-i-norge-og-asyl/krigen-i-ukraina/onsker-du-a-hjelpe/
  • Alle flyktninger har krav på tjenester og hjelp. For at de skal få dette må de registrere seg og med det søke om midlertidig kollektiv beskyttelse. Dersom de ikke registrerer seg er de å anse som turister i landet og vil ikke kvalifisere til offentlig hjelp, motta medisinske tjenester eller å delta i introduksjonsprogrammet.
    Det vil si; Har du på privat initiativ hentet flyktninger inn i landet er det avgjørende at de registrerer seg på rett måte.

Flyktninger som oppholder seg i Østlandsområdet skal registrere seg ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde:
https://www.politiet.no/om/organisasjonen/sarorganene/politiets-utlendingsenhet/nasjonalt-ankomstsenter-rade/

  • Både politiet og UDI har lagt ut viktig informasjon i forbindelse med dette:


Politiet: https://www.politiet.no/tjenester/opphold-i-norge-og-asyl/krigen-i-ukraina/


UDI: https://udi.no/krisen-i-ukraina/

 

14.mars 2022:  Vi er klare til å ta imot flyktninger

Midt-Telemark kommune (MTK) står klare til å ta imot flyktninger fra Ukraina når vi blir oppfordret til det (vedtak i formannskapet 27.2.22) Oppfordringen kommer til kommunen via IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).Utstyr og boliger

 

Pr dags dato har MTK det vi trenger av boliger og utstyr, men dette kan endre seg raskt.
Dersom vi får behov for fler boliger, møbler, klær, leker eller annet så legger vi ut en oppfordring om dette på nettsiden og på facebooksiden vår med klar informasjon om det praktiske rundt innsamlingen.

MTK får daglig henvendelser fra innbyggere som gjerne vil hjelpe. Det er et fantastisk engasjement!  Vær likevel tålmodige, vi sier i fra dersom vi trenger noe og som nevnt- det kan skje raskt. Det er godt å vite at mange er klare til å hjelpe.

 

Les formannskapets vedtak her:
27. februar 2022