Midt-Telemark kommune

Andre praktiske ting

Andre praktiske ting

 Midt-Telemark kommune er i dialog med Røde Kors om organisering av en innsamling til flyktningene. De praktiske opplysningene rundt dette vil bli annonsert. 

Vi vet at det er mange som vil hjelpe og vi setter stor pris på, og er stolte av, engasjementet som er blant innbyggerne i Midt-Telemark. Dersom du ønsker å henvende deg til kommunen vedrørende innspill til hjelp så benytt denne epostadressen:

flyktninger@mt.kommune.no