Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Ny nettside

Vi jobber fremdeles med å få de siste bitene på plass. Er det noe du savner?
Kontakt servicetorget 35 05 90 00

 

Les magasinet Mid-Telemark kommune
 

Klikk for stort bilde     

Kari chat-bot

Har du spørsmål? Snakk med Kari, hun svarer på spørsmål 24 timer i døgnet.

Chat-boten Kari er vår nyeste medarbeider på servicetorget, Kari er for tiden på opplæring og har derfor ikke alltid de riktige svarene. Bruk det ordinære søkefeltet om du ikke får svar, eller klikk deg frem i menyene.

 

Aktuelt

Kunngjøringer

 • 25feb
  Varsel om oppstart av arb..
  I tråd med plan og bygningslovens (PBL) § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med utarbeiding av detaljregulerinsplan for Ryggvegen 2 planid 202005, (saknr 20/1497) Det varsles samtidig oppstart av arbeid med utbyggingsavtale jfr. pbl § 17.
 • 14feb
  Detaljreguleringsplan for..
  I samsvar med §12-10 i plan- og bygningslova har Utval for plan, teknikk og næring i møte 28.01.20, vedteke å legge detaljreguleringsplan for Bø Camping, planID 04_57_2018 ut til offentleg ettersyn.
 • 14feb
  Varsel om oppstart av arb..
  I tråd med plan og bygningslova § 1-9 og § 12-8 varsles oppstart av arbeid med endring av områdereguleringsplan for Nordbøåsen planid 02_30_2008, på gnr 54 bnr 70 (Gregars veg 90) .
 • 12feb
  Detaljreguleringsplan for..
  I samsvar med §12-10 i plan- og bygningsloven har Utval for plan, teknikk og næring i møte 28.01.20, vedtatt å legge Detaljreguleringsplan for Gvarvgata 100 boligområde, planID 09362018, ut til offentleg ettersyn. Høringsfrist: 27.03.2020.
 • 30jan
  Detaljreguleringsplan for..

Kalender

Varsel om videre stenging av Forbergvegen

Klikk for stort bilde

Vegen er stengt til fredag 14. februar 2020

Varsel om stenging av Forbergvegen mellom RV36 og Forbergvegen 230 (0821 Kv1088 m2369-m2664). Omkjøring over Forbergvegen (øst).

Stengninga skjer grunna etablering av nytt VA-anlegg over Forberg.

Nærmere informasjon om åpning av veien vil bli publisert.