Midt-Telemark kommune

Om Telemark innkjøpssamarbeid

Om Telemark innkjøpssamarbeid

Telemark Innkjøpssamarbeid (TIS) er en felles innkjøpsenhet for kommunene: Kviteseid, Nissedal, Nome, Midt-Telemark, Seljord, Vinje og Tokke. Samarbeidet er opprettet som et kommunalt oppgavefelleskap etter kommuneloven.

Formålet med innkjøpssamarbeidet

Formålet er inngåelse av felles rammeavtaler for vare- og tjenestekjøp. Innkjøpssamarbeidet har hovedansvaret for å gjennomføre innkjøpsprosessene i samarbeid med deltaker kommunene.

Ved ledig kapasitet kan innkjøpssamarbeidet foreta enkeltinnkjøp på vegne den enkelte kommune i samarbeidet. Entreprisekonkurranser og IKT-systeminnkjøp er utenfor formålet. Det samme gjelder oppfølging og videreutvikling av e-handel. Midt-Telemark kommune er vertskap.


Representantskap

  • Politisk oppnevnte medlemmer fra kommunene


Samarbeidsråd

  • Kommunedirektører/rådmenn fra kommunene
  • Kontaktpersongruppe
  • Administrativt ansatte fra kommunene

Kontakt

Silje Larsen Ulverød
Enhetsleder Telemark Innkjøpssarmarbeid
E-post
Mobil 479 06 070
Nathalie Hegna Næssen
Rådgiver Telemark Innkjøpssamarbeid
E-post
Mobil 481 10 902

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark kommune
Bøgata 67, Bø i Telemark

Postadresse

Telemark innkjøpssamarbeid
v/Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3800 Bø i Telemark

Kart