• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysninger

Før du oppgir personopplysninger må du samtykke i personvernerklæringen.

Personvernerklæring

Denne erklæringen beskriver hvordan Midt-Telemark kommune (heretter "vi", "oss") behandler personopplysninger som du oppgir i våre digitale skjema. Den følgende teksten forklarer hvordan vi ivaretar ditt personvern, og hvordan vi sørger for at behandlingen utføres etter gjeldende norsk lovverk.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Opplysningene du blir bedt om å oppgi i skjema gjør det mulig for oss å saksbehandle din henvendelse og yte deg de tjenester du ber om. Opplysningene du oppgir vil ikke bli brukt til andre formål. Opplysninger om deg og din familie kan også bli innhentet fra offentlige registre (Folkeregisteret, Kontakt- og reservasjonsregisteret) som en del av skjemautfyllingen. Opplysningene i skjemaet er obligatorisk å oppgi for å kunne benytte skjemaet med mindre annet er angitt, men du har ikke plikt til å benytte våre digitale skjema.

Behandlingsgrunnlag

Vår behandling av personopplysninger utføres for å utøve offentlige oppgaver som vi er pålagt gjennom lov, eller for å kunne utføre oppgaver i allmenhetens interesse, blant annet for arkivering etter arkivloven.

Lagring av opplysninger

Opplysningene du oppgir i skjema blir i første omgang lagret hos vår databehandler ACOS AS (med TeleComputing Norge som underleverandør) på vegne av oss. De blir deretter overført til våre egne arkiv. I våre arkiv blir opplysningene oppbevart så lenge som det er behov for disse for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Når opplysningene er overført til oss kan de bli slettet fra ACOS AS' systemer. Opplysninger om din brukerprofil blir lagret i ACOS AS' systemer på ubestemt tid, inntil du selv foretar sletting av din brukerprofil. Brukerprofilen består av: navn, adresse, e-postadresse og telefonnumre.

Sikkerhet

Alle opplysninger du oppgir overføres kryptert fra din enhet til vår databehandler sine systemer, og derfra kryptert videre til oss. Opplysningene gjøres kun tilgjengelig for personell som har behov for å se disse, nærmere bestemt: arkivpersonell hos oss, saksbehandlere hos oss, teknisk personell hos databehandler (frem til dataene er overført), og teknisk personell hos oss. Opplysningene oppgis ikke til tredjeparter andre enn de som er nevnt her. Vi gjør også jevnlige risikovurderinger og sikkerhetstiltak for å sikre at opplysningene ikke kommer på avveie, ikke endres og at de er tilgjengelig for våre saksbehandlere. Vi har også plikt til å gi deg beskjed dersom vi skulle oppleve brudd på sikkerheten.

Dine rettigheter

Du har som hovedregel rett til:

•å få informasjon om hvordan vi behandler dine opplysninger,
•å få oppgitt opplysningene vi har registrert om deg,
•at opplysninger vi har registrert om deg skal bli slettet,
•at vi skal begrense bruken av opplysninger vi har registrert om deg,
•at vi skal korrigere feilaktige eller mangelfulle opplysninger vi har registrert om deg,
•å protestere og/eller klage til Datatilsynet dersom du mener personopplysninger behandles i strid med denne erklæringen,
•å motsette deg avgjørelser basert på automatiserte vurderinger av personlige forhold.

Henvendelser om dine rettigheter blir vurdert opp mot gjeldende norsk lovverk. Krav fra deg kan bli avvist dersom norsk lov forhindrer oss fra å etterkomme ønsket.

Henvendelser

Midt-Telemark kommune
Sentralbord: 35 05 90 00
E-post: post@mt.kommune.no