Midt-Telemark kommune

Min Eiendom

I portalen Min Eiendom finner du relevant informasjon knyttet til din eiendom. Du finner bl.a informasjon om eiendomsgebyrer, kart, renovasjon, feiing og tilsyn.

For å få tilgang til informasjonen må du logge deg på med Bank-ID.


Se info om din eiendom

 

Aktuelt

Kunngjøringer

 • 09mar
  Kunngjøring av vedtatt de..
  I samsvar med plan-og bygningslova §12-12 vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 27.02.2023 sak (21/23) detaljreguleringsplan for ny atkomst til Sandavegen 8.
 • 23feb
  Offentlig ettersyn - Deta..
  I samsvar med plan- og bygningslova har utval for plan, teknikk og næring i møte 07.02.23 sak nr 05/23, vedteke å legge detaljregulering for Bø Kunnskapspark (PlanID 202230) ut til offentleg ettersyn.
 • 23feb
  Offentlig ettersyn - Deta..
  I samsvar med plan- og bygningslova har utval for plan, teknikk og næring i møte 07.02.23 sak nr 06/23, vedteke å legge detaljregulering for Høgefjellia (PlanID 202125) ut til offentleg ettersyn.
 • 20feb
  Varsel om oppstart av arb..
  Tor Ivar Gullord varsler på vegne av forslagsstiller Stølan Eiendom oppstart med detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for område H10 på Lifjell
 • 06feb
  Høring - gebyrforskrift
  Ny gebyrforskrift for plan, byggesak og oppmåling for Midt-Telemark kommune legges ut på høring. Frist for innspill 20.mars 2023

Kalender

 • 17
  apr

  Kommunestyret

  Kommunestyresalen - Midt-Telemark kommunehus17:00
 • 08
  mai

  Kommunestyret

  Kommunestyresalen - Midt-Telemark kommunehus17:00
 • 19
  jun

  Kommunestyret

  Kommunestyresalen - Midt-Telemark kommunehus17:00
 • 28
  aug

  Kommunestyret

  Kommunestyresalen - Midt-Telemark kommunehus17:00
 • 02
  okt

  Kommunestyret

  Kommunestyresalen - Midt-Telemark kommunehus17:00