Midt-Telemark kommune

Koronainformasjon

Kommunen har laget en egen nettside om koronasituasjonen, der du finner aktuell informasjon.
 

Gå til kommunens koronaside


Vaner som forebygger smitte - flere språk

 

  

Planlegging for Lifjellområdet

Se mer om planleggingen >>

Spørreundersøkelse

Spørreundersøkelse om utviklingen på Lifjell blir nå sendt ut.

Se mer om spørreundersøkelsen >>

Aktuelt

Kunngjøringer

 • 17jan
  Tilleggskunngjering av ko..
 • 22des
  Varsel om oppstart av arb..
  Asplan Viak AS varsler på vegne av forslagstiller Bø handelspark AS oppstart av planarbeid med detaljregulering med Bø handelspark. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videreutvikling av området som handelsområde med forretninger i tråd med gjeldene kommuneplan.
 • 15des
  Kunngjøring av vedtatt de..
  Klagefrist 20. januar 2022 I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 6.12.21 (sak 152/21) detaljregulering for Gregars veg 90. Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert bebyggelse på eiendom i Gregars veg 90.
 • 15des
  Offentlig ettersyn av det..
  I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok utvalg for plan, teknikk og næring i møte 30.11.2021 å legge detaljregulering for Sandagården ut til offentlig ettersyn. Planforslaget er fremmet av Asplan Viak på vegne av forslagstiller Stasjonsvegen 1 AS. Formålet med planen er å legge til rette for forretning, boliger, kontor og tjenesteyting med tilhørende anlegg.
 • 08des
  Offentlig ettersyn - deta..
  Høringsfrist 20.01.22 I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok utval for plan, teknikk og næring i møte 30.11.2021 å legge forslag til detaljregulering for utvidelse av Hellestad sandtak ut til offentlig ettersyn. Planforslaget er fremmet av Rambøll på vegne av Hellestad sandtak. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende sandtak i tråd med kommuneplanens arealdel.

Kalender