Midt-Telemark kommune

Aktuelt

Kunngjøringer

 • 10apr
  Høyring - tilråding om sk..
  Kommunedirektøren sender med dette forslag til endring i skulestrukturen i Midt-Telemark kommune ut på høyring.
 • 10apr
  Høyring av forslag til Ko..
  Forslag til ny kommunedelplan for Lifjell sendast no på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i minst 6 veker i tråd med vedtak i formannskapet 11.03.24 - sak 17/24).Høringsfrist 26. mai 2024
 • 23feb
  Offentleg ettersyn - loka..
 • 05sep
  Varsel om oppstart av det..
  Sweco As varsler på vegen av forslagstiller Utbyggingsselskap As oppstart av planarbeid med detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Nordbøåsen B6.
 • 31aug
  Varsel om oppstart av det..
  Linje Arkitektur AS varsler på vegne av forslagsstiller Food Folk Norge AS oppstart av planarbeid og forhandling om utbyggingsavtale for Bøgata 105.

Kalender