Midt-Telemark kommune

Aktuelt

 • 08jul
  Studenter i Sykehjem
  Midt-Telemark kommune vil fra høsten 2024 tilby opp til 5 studentleiligheter i tilknytning til sykehjemmet i Bø. Midt-Telemark kommune søkte tidligere i år Statsforvalter om midler til prøveprosjektet og fikk innvilget søknaden.
 • 04jul
  Innspel til planforslaget..
  Fristen for innspel til planforslaget for ny Kommunedelplan for Lifjell gjekk ut 26. mai. Fleire aktørar har bede om utsetjing til 21. juni.
 • 03jul
  Bostøttekontoret holder s..
 • 01jul
  Åpningstider kommunehuset..
  Servicetorget kl. 09-14.Sentralbordet kl. 09-14.Husk at du kan ta direkte kontakt med saksbehandler. Kontaktdetaljer finner du under "finn ansatt"
 • 28jun
  Høring av Digitaliserings..
  Digitaliseringsplan for oppvekst i Nome og Midt-Telemark er et overordnet styringsdokument for digital utvikling i barnehage, skole og voksenopplæring i kommunene.Den legges nå ut på høring.

Kunngjøringer

 • 28jun
  Høring av Digitaliserings..
  Digitaliseringsplan for oppvekst i Nome og Midt-Telemark er et overordnet styringsdokument for digital utvikling i barnehage, skole og voksenopplæring i kommunene.Den legges nå ut på høring.
 • 27jun
  Varsel om oppstart av arb..
  I tråd med plan og bygningslovens§12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for >, deler av gnr./bnr 146/1 i Midt-Telemark kommune. For å kunne legge til rette for mulig adkomstløsning, inkluderes i tillegg en mindre del av gnr./bnt.146/6. Planarbeidet varsles på vegne av forslagstiller Øistein Klever. Det er SØR arkitekter AS som er konsulent for arbeidet. Planen har fått PLANID 202402.
 • 17jun
  Offentlig ettersyn av det..
  I samsvar med plan-og bygningslova for utval for plan, teknikk og næring i møte 11.06.2024. saks nr 49/24, vedteke å legge detaljreguleringsplan for Torstveitvegen 37 (Planid 202401)ut til offentleg ettersyn.
 • 19apr
  Varsel om oppstart av det..
  I tråd med plan og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for «Torstveitvegen37», gnr./bnr. 49/5 i Bø i Midt-Telemark kommune. Planarbeidet varsles på vegne av forslagstiller Midt-Telemark Bustadstifting. Det er SØR arkitekter AS som er konsulent for arbeidet. Planen har fått PLANID202401.I sammenheng med utarbeidelse av planen vil det også fremforhandles en utbyggingsavtale mellomforslagstiller og kommunen, i henhold til pbl. §17-4.
 • 10apr
  Høyring - tilråding om sk..
  Kommunedirektøren sender med dette forslag til endring i skulestrukturen i Midt-Telemark kommune ut på høyring.

Kalender