Midt-Telemark kommune

Aktuelt

Kunngjøringer

 • 11mai
  Kunngjøring av vedtatt de..
  I samsvar med plan- og bygningsloven vedtok kommunestyret i Midt-Telemark i møte 2.05.22 sak 42/22 detaljregulering for Nordbøåsen felt A.
 • 05mai
  HØRING- Store Damtjønn h..
 • 31mar
  Kunngjøring av vedtatt de..
  I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Midt Telemark kommunestyre i møte 14.03.21 sak (16/22) detaljregulering for Epleblomsten planID 202114.
 • 23mar
  Varsel om oppstart av pla..
  Midt-Telemark kommune varslar med dette oppstart av arbeidet med ny Kommunedelplan for Lifjell. Forslag til planprogram leggast no ut til offentleg ettersyn i 8 veker samtidig som kommunen varslar oppstart av planarbeidet, jf plan- og bygningslova §§11-12 og 13. Nye arealinnspel for planområdet må sendast no innan fristen.
 • 01mar
  Navnesak reguleringsplane..

Kalender

 • 20
  jun

  Kommunestyret

  Kommunestyresalen, Midt-Telemark kommunehus15:00
 • 29
  aug

  Kommunestyret

  Kommunestyresalen, Midt-Telemark kommunehus17:00
 • 24
  okt

  Kommunestyret

  Kommunestyresalen, Midt-Telemark kommunehus17:00
 • 31
  okt

  Kommunestyret

  Kommunestyresalen, Midt-Telemark kommunehus17:00
 • 05
  des

  Kommunestyret

  Kommunestyresalen, Midt-Telemark kommunehus17:00