Midt-Telemark kommune

Kunngjering av detaljreguleringsplan for hytteområde H9 på Lifjell

Kunngjering av detaljreguleringsplan for hytteområde H9 på Lifjell

Klagefrist 9.august 2021

Klikk for stort bilde  

I samsvar med §12-12 i plan- og bygningslova vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 21.06.2021 (sak 76/21) detaljreguleringsplan for hytteområde H9 på Lifjell.

Føremålet med planen er å legge til rette for fritidsbustader med tilhøyrande anlegg innanfor område.


Plandokumenter

 

 

Klager

Kommunestyre sitt vedtak kan påklagast i samsvar med plan- og bygningslova §12-12. Klager må vere skriftlege og sendast: post@mt.kommune.no, eller som brevpost til: Midt-Telemark kommune, Teknisk forvaltning, Pb 83
3833 Bø, innan 09.08.2021

Eventuelle krav om erstattning eller innløysing etter §15-2 i plan- og bygningslova må setjast fram seinast 3 år etter kunngjering av vedtaket.