Midt-Telemark kommune

Høring - gebyrforskrift

Sør Arkitekter varsler på vegne av forslagsstiller Stiftelsen Sagavoll Folkehøgskole oppstart med detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Sagavoll Folkehøgskole

Tor Ivar Gullord varsler på vegne av forslagsstiller Frode Orekaasa på vegne av Sameiet Notevarp Terrasse oppstart av planarbeid med detaljregulering for Notevarp brygge.

I samsvar med plan- og bygningslova vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 05.12.22 sak (116/22) detaljregulering for Trytetjønnvegen.

I samsvar med plan-og bygningslova §12-12 vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 31.10.2022 sak (102/22) detaljregulering for Bø Handelspark

Planprogram til kommunedelplan for Lifjell 2023-2033

I samsvar med plan-og bygningslova §12-12 vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 24.10.2022 sak (100/22) detaljreguleringsplan for Sandagården.

Bufdir lyser nå ut tilskuddsmidler for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjon for ungdom for 2023.

Søknadsfrist: 18.november 2022

 

Les mer om tilskuddsordningen

 

Sør Arkitekter AS varsler på vegne av forslagsstiller Akkerhaugen panorama AS oppstart av planarbeid med detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Akkerhaugen panorama.

I samsvar med plan-og bygningslova §12-10 vedtok utval for plan, teknikk og næring i møte 20.09.2022, sak 87/22 å legge forslag til detaljregulering for Trytetjønnvegen gnr 9 bnr 59 ut til offentleg ettersyn.