Midt-Telemark kommune

Høyring av forslag til Kommunedelplan for Lifjell 2024-2033

Høyring av forslag til Kommunedelplan for Lifjell 2024-2033

Forslag til ny kommunedelplan for Lifjell sendast no på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i minst 6 veker i tråd med vedtak i formannskapet 11.03.24 - sak 17/24).

Høringsfrist 26. mai 2024

Innspel til planforslaget sendast post@mt.kommune.no eller Midt-Telemark kommune, Pb 83, 3833 Bø innan 26.05.2024 og merkast «Kommunedelplan for Lifjell».

Grønnkledde fjell og daler, blå himmel og sol. På Lifjell.  - Klikk for stort bilde

Planprosessen legg vekt på godt samarbeid mellom alle aktørar og interessentar. Midt-Telemark kommune inviterer til eit opent høyringsmøte kveldstid, der ein vil informere om planforslaget og invitere til offentleg dialog og diskusjon, samt eit opent plankontor på dagtid, der ein har anledning til å få blant anna rettleiing for å sende inn innspel eller diskutere ulike problemstillingar:

Høyringsmøte, onsdag 24. april på kommunehuset og på kommune-tv, kl. 19:00

Opent plankontor/drop-inn, onsdag 24. april på kommunehuset, møterom Lindheim, kl. 9.00-15.00

Spørsmål kan rettast til Svenja Doreen Storøy svro2606@mt.kommune.no 

Link til digital kart

Du kan førebels finne det digitale kartet av planforslaget på denne nettsida: Trykk her for å sjå forslaget til plankartet på nett

Du finn no òg plankartforslaget på kommunekart.com (moglegheit for å slå på ulike kartlag, få punktinformasjon om føreslåtte arealformål og omsynssoner og søkja eigedom): Trykk her for å sjå forslaget til plankartet på Kommunekart.com
 

Høyringsdokumenter

Høyringsbrev: Høyring og offentleg ettersyn av forslag til Kommunedelplan for Lifjell (PDF, 215 kB)

Planomtale Kommunedelplan for Lifjell (202201) - Høyringsversjon (PDF, 4 MB)

Plankart Kommunedelplan for Lifjell (202201) - Høyringsversjon (PDF, 6 MB)

Føresegner Kommunedelplan for Lifjell (202201) - Høyringsversjon (PDF, 596 kB)

 

Vedlegg 3 - Konsekvensutgreiing og ROS-analyse av innspel_KDP Lifjell (PDF, 3 MB)

Føresegner vedlegg - skilt og reklame - KPA Midt-Telemark (PDF, 205 kB)

 

Vedlegg

Vedlegg 4 - Biofokusrapport2023-089_Naturtype- og myrkartlegging (PDF, 6 MB)

Vedlegg 5 - Undersøkelse om utviklingen av Lifjell. Notat 3_2022_ (PDF, 2 MB)

Vedlegg 6 - Reiselivsfaglige vurderinger av svarene_tilleggsnotat_Endelig (PDF, 276 kB)

Vedlegg 7 - 10234687 Notat - Avrenningslinjer i KDP Lifjell (PDF, 613 kB)

Vedlegg 8 - Notat om bakgrunnskunnskap for friluftsliv på Lifjell-KDP område (PDF, 2 MB)

Vedlegg 9 - Notat om bakgrunnskunnskap landbruk – KDP Lifjell (PDF, 141 kB)

Vedlegg 10 - Notat om bakgrunnskunnskap for kulturmiljø på Lifjell-KDP område (PDF, 4 MB)

Vedlegg 11 - Notat til Kommunedelplan Lifjell - verna vassdragsområde (PDF, 774 kB)

Vedlegg 12 - Planprogram Kommunedelplan for Lifjell (PDF, 909 kB)

Sak 17/24 Kommunedelplan for Lifjell 2024-33 - førstegongsbehandling i formannskapet

Sak 95/22 og 98/22 Kommunedelplan for Lifjell 2023-2033 - fastsetting av planprogram 

Sak 06/22, 11/22, 19/22, 28/22 Kommunedelplan for Lifjell 2023-2033 - forslag til planprogram

Artikkelliste

Viser 1-10 av 79 artikler, side 1 av 8