Midt-Telemark kommune

Kunngjøring av navnevedtak

Kunngjøring av navnevedtak

Klikk for stort bildeUtval for plan teknikk og næring (PTN) vedtok i møte 27.10.2020 områdenavnet Kinnesteinene for hyttene øst for Holtstjønn. Områdenavnet Kinnesteinene kommer fra navnesaka i Kartverket.

Les saka frå PTN her:

Sak 143/20 Kinnesteinene
 

Formannskapet vedtok sin innstilling til økonomiplan for perioden 2021-2024 i møte mandag 23. november.

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med reguleringsendring for gnr 54 bnr 45 i Nordbøåsen.

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Bergenåsen miljøfelt planid 202007.