Midt-Telemark kommune

Min Eiendom

I portalen Min Eiendom finner du relevant informasjon knyttet til din eiendom. Du finner bl.a informasjon om eiendomsgebyrer, kart, renovasjon, feiing og tilsyn.

For å få tilgang til informasjonen må du logge deg på med Bank-ID.


Se info om din eiendom

 

Aktuelt

Kunngjøringer

 • 18nov
  Kunngjering av fastsatt p..
  Planprogram til kommunedelplan for Lifjell 2023-2033
 • 10nov
  Kunngjøring av detaljregu..
  I samsvar med plan-og bygningslova §12-12 vedtok Midt-Telemark kommunestyre i møte 24.10.2022 sak (100/22) detaljreguleringsplan for Sandagården.
 • 27okt
  Offentlig ettersyn - Deta..
  I medhald av plan-og bygningslova § 12-10 vedtok utval for plan, teknikk og nærings i møte 20.09.2022, sak 86/22 å legge forslag til detaljregulering for ny adkomst til Sandavegen 8 ut til offentleg ettersyn.
 • 21okt
  Tilskudd til inkludering ..
  Bufdir lyser nå ut tilskuddsmidler for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjon for ungdom for 2023. Søknadsfrist: 18.november 2022 Les mer om tilskuddsordningen
 • 06okt
  Varsel om oppstart av det..
  Sør Arkitekter AS varsler på vegne av forslagsstiller Akkerhaugen panorama AS oppstart av planarbeid med detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Akkerhaugen panorama.

Kalender

 • 05
  des

  Kommunestyret

  Kommunestyresalen, Midt-Telemark kommunehus15:00