Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Min Eiendom

Gjennom portalen Min Eiendom logger du deg på med Bank-ID, for å finne relevant informasjon knyttet til din eiendom. Du finner bl.a informasjon om eiendomsgebyrer, kartinformasjon, renovasjon, feiing og tilsyn.

Flere funksjoner kommer på plass i løpet av 2020.

Se info. om din eiendom

 

Aktuelt

 • 02Apr
  Gjenvinningsstasjonene på..
  Nå blir gjenvinningsstasjonene på Goasholtmyra og Brenna åpnet etter stenging i forbindelse med korona pandemien.
 • 27Mar
  25. mars - Pressemelding ..
  Dette vedtaket er opphevet fra og med 1. april 2020. Vedtaket fra 17.mars ble opprettholdt med nytt vedtak fra 25.mars og 7 dager fremover.
 • 20Mar
  20. mars - Reduksjon i to..
  På grunn av koronavirus situasjonen og for blant annet å forhindre smittespredning blant kunder og ansatte kombinert med en markant nedgang i reisevirksomheten har Go-Ahead sett seg nødt til å innføre tiltak. Jernbanedirektoratet har vært involvert i beslutningen om å nedskalere rutetilbudet i en periode. Det kan også bli aktuelt med ytterligere innstillinger både på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.
 • 20Mar
  Anmodning mot bruk av all..
  Årlig vårtegn er at brannvesenet må rykke ut på ulike branner ifm. bruk av åpen ild som har kommet ut av kontroll, gjerne i forbindelse med bråtebrenning eller gressbrenning.
 • 19Mar
  16. mars - Pressemelding ..

Kunngjøringer

 • 19Mar
  Varsel om oppstart av utv..
  I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med utvidelse av detaljregulering for Hellestad sandtak planid 202003.
 • 12Mar
  Trafikktryggleiksplan for..
  I tråd med planstrategi er arbeidet med ny Trafikktryggleiksplan i gang.
 • 25Feb
  Varsel om oppstart av arb..
  I tråd med plan og bygningslovens (PBL) § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med utarbeiding av detaljregulerinsplan for Ryggvegen 2 planid 202005, (saknr 20/1497) Det varsles samtidig oppstart av arbeid med utbyggingsavtale jfr. pbl § 17.
 • 14Feb
  Detaljreguleringsplan for..
  I samsvar med §12-10 i plan- og bygningslova har Utval for plan, teknikk og næring i møte 28.01.20, vedteke å legge detaljreguleringsplan for Bø Camping, planID 04_57_2018 ut til offentleg ettersyn.
 • 14Feb
  Varsel om oppstart av arb..
  I tråd med plan og bygningslova § 1-9 og § 12-8 varsles oppstart av arbeid med endring av områdereguleringsplan for Nordbøåsen planid 02_30_2008, på gnr 54 bnr 70 (Gregars veg 90) .

Kalender

Ingen planlagte hendelser