Midt-Telemark kommune

10 nye positive prøver

10 nye positive prøver

 Vi har i dag fått meldt 10 nye smittetilfeller. Alle tatt med selvtest. 7 med kjent smittevei og 3 med ukjent smittevei.

  • 2 knyttet til USN
  • 1 knyttet til Gvarv skole
  • 1 knyttet til Nome VGS
  • 3 kan knyttes til Bull Inn forrige helg
  • 1 med ukjent smittevei
  • 1 pasient og 1 ansatt knyttet til kommunal pleie- og omsorgstjeneste. Det er gjennomført omfattende smittesporing. Samtlige aktuelle nærkontakter, både blant ansatte, pasienter og andre, er kontaktet og testet. Det er ikke avdekket flere positive smittetilfeller.

 

Det er blitt utlevert ca 35 hurtigtester til innbyggere som har ønsket å teste seg selv i dag.

Midt-Telemark kommune har i kveld fått melding om 19 nye positive covid-19 prøver. Dette kommer i tillegg til de 8 meldt i går. 

 Vi har i dag fått meldt 8 nye positive Covid- 19. Smittevei er kjent for 5 av tilfellene, men ukjent for 3.

Husk at vi daglig oppdaterer smittestatestikken her:
Smitte i MTK​​​​​​​

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke tilskudd til inkludering av barn og unge.

Søknadsfrist: 17. desember 2021.
 

- trafikksikkerheit er også ditt ansvar.

Kommunen oppmodar om at hekk, busker og trær på private eigedomar blir halde nede for fremje god sikt i trafikken.

Sjå mer om dette her:

Vegetasjonsrydding