Midt-Telemark kommune

Hjelp oss med å holde barnehageområdene fri for søppel og glasskår

Hjelp oss med å holde barnehageområdene fri for søppel og glasskår

Barnehagene i Midt-Telemark kommune opplever med jevne mellomrom forsøpling og knust glass innenfor sine inngjerda uteområder. Dette utgjør en stor fare for ungene som hver dag bruker områdene til lek og aktivitet.

Onsdag denne uka fant ansatte i Folkestad barnehage knust glass innover i skogsområdet. Resultatet er at deler av ungenes lekeområdet blir stengt i påvente av opprydding og for å forsikre seg om at det er trygt.

Vi setter pris på om alle kan hjelpe oss med å formidle videre at barnehageområdene ikke er et sted å forsøple eller å knuse glass. Vi vil gjerne at ungene skal kunne bruke alle barnehagens områder– både inne og ute.

Folkestad barnehage - Klikk for stort bildeFolkestad barnehage 

Frivillige lag og orgnaisasjonar kan no søke strumstønad for april-juni via Lotteri- og stiftelsestilsynet. Søknadsfrist 7. september.

Oppstart for skolene i Midt-Telemark kommune er 17. august.  Nedenfor finner dere tider for oppstart ved de forskjellige skolene.

Svømmekløe, eller cerkariedermatitt, er et kløende utslett på huden hos mennesker som har badet i enkelte ferskvannssjøer og dammer. Utslettet er forårsaket av parasitter (ikter) som vanligvis infiserer ulike arter av fugler som er knyttet til ferskvann.

I medhold av plan- og bygningslova § 12-10 vedtok utval for plan, teknikk og næring i møte 14.06 .2022 sak 59/22, å legge detaljregulering for Bø handelspark ut til offentlig ettersyn. 

Aktivitetskampanjen Sykle til jobben vart sett i gang 19.april og hadde siste aktivitetsdag 17.juni.
Etter 2 år med pandemi var det flott å kunne tilby gratis deltaking til alle innbyggarar i Midt-Telemark kommune. Det vart sendt rundt invitasjonar til bedrifter og annonsert på nettsida til kommunen og facebookside.

Har du overskudd å gi av? Midt-Telemark kommune trenger flere aktivitetskontakter.