Midt-Telemark kommune

Kinnesteinene - kunngjøring av vedtak

Kinnesteinene - kunngjøring av vedtak

Kartverket gjorde 17.6.2020 vedtak om at skrivemåten av områdenavnet Kinnesteinene, ut fra begrunnelsen i vedtaket.

Les vedtaket her (PDF, 569 kB)

Klagefristen er 3 uker fra en har gjort seg kjent med vedtaket.
Klage sendes:
Kartverket, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss, med kopi til Midt-Telemark kommune

Koronapandemien har ramma mange av våre eldre hardt, og det er difor etablera to tilskotsordningar med over 25 millionar til Vestfold og Telemark fylke. Dei to tilskota er ei eingongsordning. 

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Alle krisesentrene følger korona-reglene og er helt trygge å bruke (all crisis shelters are safe to use. They have all taken measures to prevent spreading covid19).

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   

Søknadsfristen er 15. september.  

Fra torsdag 18. juni til og med mandag 25. august innføres det restriksjon på hagevanning