Midt-Telemark kommune

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke om midler via tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

Søknadsfrist: for tilskuddsåret 2021 er 04. desember 2020.

illustrasjonsfoto - Klikk for stort bilde    

Målet med tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.
 

Mer om tilskuddsordningen og hvordan søke, på Bufdirs nettside

 

Endringer i regelverket for tilskuddsåret 2021

 

Nye tiltakstyper

  • A) Tilskudd slik at barn og unge og deres familie kan delta i Kultur- og Fritidsaktivitet og mulighet for at barn og unge kan delta på alternative mestringsarena.
  • B) 1)Tilskudd til utprøving av metode/arbeidsmodell for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer og 2) koordinering av samarbeidet mellom tjenester, samt tilrettelegging og organisering av samarbeide mellom kommune, frivillig og privat sektor, med mål om økt aktivitet for målgruppen


Saksbehandling

Kommunen skal innen 29. januar 2021 foreta en administrativ og politisk vurdering og rangering av alle innkomne søknader og sende dette inn til Bufdir for endelig saksbehandling som foretas i april/mai 2021.

 

Kommunal forankring

Alle vurderingene og rangeringene gis på grunnlag av konkrete målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i kommunen, og på bakgrunn av lokale levekårsutfordringer for barn og ungdom. Kommunen vil i sin vurderingen redegjøre for Bufdir i hvilken grad tiltakene svarer på lokale behov og kommunens planer

Midt-Telemark kommune vil prioriterer søknader som er i tråd med kommunens samfunnsdel for Midt-Telemark kommune 2019 – 2031, som vektlegger:

  • Alle skal få like muligheter til å delta i aktiviteter i samfunnet uavhengig av funksjonsnivå, sosial, kulturell eller økonomisk bakgrunn
  • Samskaping og samarbeid med ulike aktører - også mellom frivillig sektor og forebyggende kommunale tjenester
  • Barn og unge skal ha mulighet i medvirkning av saker som omhandler dem.
     

Se kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 5 MB) 

12 sykepleiere og helsefagarbeidere i kommunen vår har nettopp fullført etterutdanningen Palliativ eldreomsorg - sammen. Palliativ behandling er det samme som lindrende behandling.
Les mer om våre engasjerte medarbeidere her:

Palliativ eldreomsorg

Formannskapet vedtok sin innstilling til økonomiplan for perioden 2021-2024 i møte mandag 23. november.

Laboratoriet melder i kveld at alle de 150 prøvene de har analysert fra Midt-Telemark kommune i dag er negative.

Laboratoriet som analyserer covid-19 prøvene har gitt oss tilbakemelding på at de enda ikke er ferdig. Det er høyt press på laboratoriet i disse dager, de jobber så fort de klarer, men kan ikke gi oss et eksakt tidspunkt på når alle prøvene er klare. Det blir en gang i løpet av kvelden.

Vi sender ut informasjon så snart vi har oversikt.

Det ble i går (søndag 15. november) utført 130 tester. Kommunen fikk i ettermiddag tilbakemelding på at en av disse er positiv.

Midt-Telemark kommune fikk i ettermiddag melding om at 1 av de 92 prøvene som ble tatt fredag 13.november er positiv.

Prøvesvarene vi har mottatt i dag har alle vært negative. 
De av dere som har tatt test i dag vil mest sannsynlig få svar i løpet av morgen dagen.

Vi kommer til å holde dere oppdaterte gjennom helgen, når vi får inn ny informasjon.

Personene som i løpet av onsdag og torsdag testet positivt på covid-19 tilhører samme husstand. Det er til sammen 6 personer.

Personene er elever ved Sauherad Barne- og ungdomsskole samt 1 barn i Gvarv barnehage.

Kontakt

Marita Valkeinen
Kulturkonsulent
E-post
Telefon 35 05 92 26
Mobil 416 11 393

Åpningstider

Mandag - fredag 09.00 - 15.00

Adresse

 

Besøksadresse

Gullbringvegen 34 (2. etg i Gullbring kulturanlegg)

 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Kulturkontoret
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Kart