Midt-Telemark kommune

Ein med positiv test

Ein med positiv test

Det vart i ettermiddag meldt om 1 nytt smittetilfelle i Midt-Telemark. Vedkommande var i karantene, smitteveg er kjent og alle nærkontaktar (få) er kontakta.

I mars vil alle elevene på ungdomsskolene og videregående skoler i Vestfold og Telemark få tilbud om å delta i årets Ungdataundersøkelse.

Innspill til bredbåndsutbygging i Midt-Telemark kommune

På bakgrunn av Midt-Telemark kommunestyre sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt og i medhald av § 15 i Lov om eigedomsskatt av 06.06. 1975 vert lista for eigedomsskatt for 2021 lagt ut til offentleg ettersyn.

Frå og med 27.02.2021 blir det innført telerestriksjonar på kommunale vegar i Midt-Telemark.

Som en del av kommunens kriseberedsarbeid, har vi satt i gang nye lavterskeltiltak for psykososial ivaretakelse av innbyggerne.

100% fast stilling som rektor ved Bø ungdomsskule. Tilsetting så raskt som mogleg.

Det er nå utlyst flere ledige stillinger i skole og barnehage. 

Midt-Telemark kommune har pr i dag 1 smitta (meldt tirsdag 16.2).

Politiet, Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) og kommuneoverlegene har bedt alle landets kommuner om å advare om svindelforsøk i forbindelse med vaksinering.

Nå har det vært en spesiell tid med koronapandemi og omfattende restriksjoner av smittevernhensyn i snart et års tid. Videre framover er situasjonen også usikker, vi vet ikke hvor lenge pandemien vil vare, og hvordan den vil påvirke livet vårt de neste månedene. For mange har dette vært en krevende periode, med utfordringer både sosialt, i familien og for egen del. I tillegg til smittevern og vaksinering, er psykososial ivaretakelse av innbyggerne en del av kommunens kriseberedskapsarbeid. Kommunen har nå satt i gang nye lavterskel tiltak, som en del av dette arbeidet. Les mer om disse her.