Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Viktig melding i forbindelse med kommunesammenslåing

Vi jobber med nye nettsider. Det vil derfor i en kort periode, være informasjon som ikke er på plass, og digitale søknadsskjemaer er for tiden utilgjengelige. Søknadsskjemaer i pdf-format for Bø/Sauherad kommune brukes i mellomtiden. Er det noe du savner? Ta kontakt med servicetorget på 35 05 90 00 eller post@mt.kommune.no.

Aktuelt

Midt-Telemark kommune har stadig bruk for flere aktivitetskontakter/støttekontakter. Som aktivitetskontakt kan du hjelpe til å gi en trygg og innholdsrik fritid til de som har behov for det.

Helsestasjonen i Bø og Sauherad har igjen gleden av å invitere foreldre til kurs i programmet Circle of Security (COS-P), Trygghetssirkelen.

Søknadsskjema for å søke barnehageplass vil bli lagt ut på nettsiden i begynnelsen av februar.