Midt-Telemark kommune

Viktig melding - Vanlig informasjon til innbygger

Gjenvinningsstasjonene på Goasholtmyra og Brenna åpner

Gjenvinningsstasjonene på Goasholtmyra og Brenna åpner

Nå blir gjenvinningsstasjonene på Goasholtmyra og Brenna åpnet etter stenging i forbindelse med korona pandemien.

  • Goasholtmyra åpner onsdag 01.04.2020.
  • Brenna miljøstasjon åpner 14.04.2020.

Det blir ordinære åpningstider fra 07:30-15:30.

 

Viktig informasjon

  • Det blir kun tillatt å betale med vipps eller kort.
  • Kun tre biler eller totalt tre kunder er tillatt inne på gjenvinningsstasjonen samtidig.
  • Viktig å overholde to meters grense mellom personer
  • Tenk på god håndhygiene
     

Om du kan, vent med å levere avfall til forholdene normaliseres

Gjenvinningsstasjonene skal ikke overbelastes. Det er viktig å opprettholde innsamling og håndtering av avfall fra private husholdninger og næringer i tiden framover.

IRMAT ber folk, så langt det er mulig, om å oppbevare avfall som normalt skal leveres til gjenvinningsstasjoner i egen bolig inntil forholdene normaliseres og det er bedre kapasitet for innlevering av avfall i den enkelte kommune.

Det er ingen god ide å rydde loft og kjellere i disse dager, dersom det gjør at behovet for å levere avfall øker. 

Dette vedtaket er opphevet fra og med 1. april 2020.

 

Vedtaket fra 17.mars ble opprettholdt med nytt vedtak fra 25.mars og 7 dager fremover.

På grunn av koronavirus situasjonen og for blant annet å forhindre smittespredning blant kunder og ansatte kombinert med en markant nedgang i reisevirksomheten har Go-Ahead sett seg nødt til å innføre tiltak. Jernbanedirektoratet har vært involvert i beslutningen om å nedskalere rutetilbudet i en periode. Det kan også bli aktuelt med ytterligere innstillinger både på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

Årlig vårtegn er at brannvesenet må rykke ut på ulike branner ifm. bruk av åpen ild som har kommet ut av kontroll, gjerne i forbindelse med bråtebrenning eller gressbrenning.

 

 

Tjenesten for psykisk helse og avhengighet har nå gjort noen endringer i tjenestetilbudet i tråd med den situasjonen vi er i.

Status koronavirus Midt-Telemark kommune søndag 15.mars

Det er fortsatt ingen registrerte smitta i Midt-Telemark kommune

  • Hold deg hjemme om du er syk
  • Ring fastlegen din dersom du har behov for hjelp fra lege

www.helsenorge.no www.fhi.no

På linje med resten av landet har Midt-Telemark kommune vedtatt å stenge skoler og barnehager. Videre lukkes også sykehjem og institusjoner for besøkende. Det er mulig å gjøre individuelle avtaler, men KUN etter avtale med stedlig leder.