Midt-Telemark kommune

Smitteinformasjon

Smitteinformasjon

Fremover kan du se oversikt over antall meldte smittetilfeller til kommune her:

Smitteinformasjon

Tilfellene meldt i går og i dag er i relasjon til smitten som tidligere ble meldt ved Sauar friskole. Alle tilfellene har kjent smittevei og tiltak er satt i verk i forhold til testing og oppfølging.

Smittesporingsteamet jobber videre for fullt, men vi kommer ikke fremover til å gå inngående inn i smitten som blir meldt. De som skal ha beskjed vil få det. 

TV-aksjonen NRK 2021 gjeng til Plan Internationals arbeid mot barneekteskap.

Med årets TV-aksjon skal det nås ut til 3 millionar menneskjer for å få slutt på barneekteskap der ein veit at ein kan gjere ein forskjell. 

Den 24. oktober kan du bli med å gå årets viktigaste søndagstur.

Gjennom 3 år har TØI, Vestlandsforskning, CICERO og Roskilde universitet gjort undersøkelser i 4 norske kommuner for å lære mer om hav som skal til for å få til attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling i små byer og tettsteder. 

Alle hurtigtestene tatt i dag på 6. trinn på Bø skule var negative. 

Personer med alvorlig svekket immunforsvar skal tilbys 3. dose med koronavaksine.

DRIV søkjer etter avdelingsleiar i 100 % vikariat. Ledig frå 01.10.21.-31.03.22, med mogleghet for forlenging.
Avdelingsleiar har personalansvar, ansvar for dagleg drift og fagleg ansvar for tenesta.

Vi mottar no forslag til kandidatar til kulturpris 2021 og søknadar til ungdomsstipend. I tillegg varslast frist for søknad om kulturmidlar, spelemidlar og stønad frå kontingentkassa. 

Midt-Telemark kommune har hatt tidenes forhåndsstemming. Hele 39,59% av kommunens stemmeberettigede har nå avgitt stemme til stortingsvalget! Forhåndsstemmeoppslutningen er den beste i hele Telemark valgdistrikt.