Midt-Telemark kommune

Melding vdr Oppheimsvegen

Melding vdr Oppheimsvegen

 

Grunna arbeid med vatn, veg og avløp i Oppheimsvegen vil delar av vegen i periodar vera stengde. Det vil bli skilta omkjøring.

I korte periodar vil private innkjørsler vera utilgjengelege. I desse tilfella vil kommunen og utførande vere behjelpelige med å finne alternative stader å plassera bil.

Arbeida er tenkte starta opp i veke 20 og med varigheit ut juni

MT kommune v/ Teknisk eining.

Viktig melding til alle over 65 år og/eller som er i ei risikogruppe!
Kommunen tilbyr gratis vaksine mot pneumokokksykdom.

 

Ønsker du vaksinen kontakt vaksinetlf: 35 05 93 59 før 24. mai (ope kvardagar 09:00-10:30).

Er du usikker på hvordan du fester barnet riktig i bilen og hva som gir størst sikkerhet? Eller har du spørsmål om hvilket barnesete som passer best til ditt barn og din bil? Når kan barnet gå over fra sete til pute? Her er våre tips, råd og anbefalinger om riktig sikring av barn i bil.

Oppdatering tirsdag 3. mai

Det er lokalt stor gress- og lyngbrannfare. Faren vil vedvare inntil det kommer nedbør av betydning.

Åpent plankontor og folkemøte 19. april.