Midt-Telemark kommune

Kinnesteinene - kunngjøring av vedtak

Kinnesteinene - kunngjøring av vedtak

Kartverket gjorde 17.6.2020 vedtak om at skrivemåten av områdenavnet Kinnesteinene, ut fra begrunnelsen i vedtaket.

Les vedtaket her (PDF, 569 kB)

Klagefristen er 3 uker fra en har gjort seg kjent med vedtaket.
Klage sendes:
Kartverket, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss, med kopi til Midt-Telemark kommune

Grunnen til at du eventuelt har fått en høyere faktura på eiendomsskatt med forfall 20.juni 2020 er at det er etterberegning for perioden 1.januar-30.mars.
Les under.

Midt-Telemark kommune følger de endrede anbefalingene for besøk på helse- og omsorgsinstitusjonene. De innebærer at besøkskontroll fortsetter, men at flere skal få besøk.
Dette gjelder for Sauherad Bygdeheim, Bø Sjukeheim og Furumoen.

Endringen innføres fra og med 2. juni. 
Frem til det følges prosedyre for utendørs besøk etter avtale.

På bakgrunn av Midt-Telemark kommunestyre sitt vedtak om utskriving av eiendomsskatt og med medhold av § 15 i Lov om eiendomsskatt av 06.06.1975 blir lista for eiendomsskatt for 2020 lagt ut til offentlig ettersyn.

Midt-Telemark kommune har stadig bruk for flere aktivitetskontakter/støttekontakter. Som aktivitetskontakt kan du hjelpe til å gi en trygg og innholdsrik fritid til de som har behov for det.

Vil varsle om stenging av Gamlegata  mellom Aune-bygget og Haugenjordet, (0817 KV2031 S1D1 m30-m58). Vegen blir stengd i morgon 26.05.2020, klokka 07:30 til 16.06.2020, klokka 17:00.

Ny skattetakst for eiendomsskatt er nå klar og blir korrigert på neste faktura. Skattetaksten som nå er lagt til grunn, er skatteetatens antatte markedsverdi på bolig – 30%.

Stillinga er underlagt eining Teknisk ved avdelinga som har ansvar for drift av veg, vatn og kloakk (VAR) i Midt-Telemark kommune. Avdelinga har ansvar for drift og vedlikehald av ca. 35 mil med vatn- og avlaupsleidningar. I tillegg har kommunen ansvar for 17 mil med kommunale vegar, 3 vassverk og 5 avløpsreinseanlegg.

Vegen er stengt i dag 12.05.2020, til klokka 17:00