Midt-Telemark kommune

Høring - Forskrift om politivedtekter for Midt-Telemark kommune

Høring - Forskrift om politivedtekter for Midt-Telemark kommune

Høringsfrist 31. oktober 2021

Midt-Telemark kommunestyret vedtok i sitt møte 30.august 2021 at forslag til ny politivedtekt jfr. politiloven § 14, skal sendes ut på offentlig høring.

 

Høringsdokumenter

Forslag ny politivedtekt (PDF, 60 kB)

Forslag ny politivedtekt - saksframlegg (PDF, 278 kB)

Høringsbrev (PDF, 80 kB)

Spørsmål

For eventuelle spørsmål kan juridisk rådgiver Anne Guri Barsgård kontaktes på epost agba@mt.kommune.no eller tlf.91752373

 

Høringsfrist

Frist for å komme med innspill er satt til 31.10.21.
Innspill kan sendes til epost post@mt.kommune.no eller som brev til Midt-Telemark kommune, p.b. 83, 3833 Bø

Merkes med: « Høringsuttalelse lokal forskrift om politivedtekt i Midt-Telemark kommune.»

I tråd med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for Kamperhaug.

Innspill må være mottatt innen 21.07.21.

 

I tråd med plan- og bygningslova § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for Guvihaug

Innspill må være mottatt innen 24.05.21

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Gamleveg 31

I tråd med plan og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Epleblomsten.

Formannskapet i Midt-Telemark kommune har i møte 25.01.2021 vedtatt å legge forslag til lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder i Midt-Telemark kommune ut til offentlig høring.

Det foreligger nå forslag til kommunedelplaner for sektorene teknisk, oppvekst og helse og omsorg: