Midt-Telemark kommune

Høyring - tilråding om skulestruktur i Midt-Telemark kommune

Høyring - tilråding om skulestruktur i Midt-Telemark kommune

Kommunedirektøren sender med dette forslag til endring i skulestrukturen i Midt-Telemark kommune ut på høyring. 

Kommunevåpenet til Midt-Telemark kommune - Klikk for stort bilde

Innspel må gjes skriftleg innan 28. april 2024

Send innspel til 

 

Høyringsbrev (PDF, 219 kB)

Høyring - Tilråding om skulestruktur i Midt-Telemark kommune (PDF, 413 kB)

ROS-analysen har sitt utgangspunkt i en samlokalisering av alle klassene på Folkestad skule på Bø skule. Det jobbes videre med en ren analyse av konsekvensene for oppstart av alle skolestarterne høsten 2024. 

ROS-analyse (PDF, 3 MB)

 

Oppsummering av ROS-analysen

Viser en et diagram fra grønt til rødt med fordeling av punktene i ROS-analysen  - Klikk for stort bilde