Midt-Telemark kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Nordbøåsen B6 PLANID 202306

Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Nordbøåsen B6 PLANID 202306

Sweco As varsler på vegen av  forslagstiller Utbyggingsselskap As oppstart av planarbeid med detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Nordbøåsen B6.

Formålet med planen er å legge til rette for videre utbygging av Nordbøåsen bustadområde med om lag 25 nye tomter og tilhørende infrastruktur. Planområdet og beliggenhet er vist i oversiktskart og varslingskart som angir henholdsvis planområdets beliggenhet og avgrensning.