Midt-Telemark kommune

Offentleg ettersyn - lokal føreskrift om gebyr for lovfesta feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Offentleg ettersyn - lokal føreskrift om gebyr for lovfesta feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Utval for plan, teknikk og næring vedtok i møte 29. januar, sak 11/24,  å leggje forslag til lokal føreskrift om gebyr for lovfesta feiing og tilsyn med fyringsanlegg ut til offentleg ettersyn i 30 dagar. Forslaget kan du lese her:

Lokal føreskrift om gebyr for lovfesta feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Eventuelle merknadar kan sendast til post@mt.kommune.no innan 24. mars 2024.