• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknadsskjema for friplass ved Midt-Telemark kulturskule

Informasjon

Friplass blir innvilga etter søknad med vedlagt skatteoppgjør (ikkje sjølvmelding/skattemelding). Eventuelle endringar i situasjonen etter dette må dokumenterast.

Kven kan søke

Det kan søkjas om friplass for elever ved Midt-Telemark kulturskule når netto skattbar inntekt i hushaldet er kr. 500 000,- eller mindre. Som hushald reknas ektefellar, registrerte partnerar og sambuarar.

Det kan i utgangspunktet søkjas om 1 individuell friplass pr. elev. Dei som går på blåse-/ slagverkinstrument eller barne- og ungdomsteater, kan ikkje søke om friplass i kulturskulen. Ta kontakt med rektor Guri Røsok for meir informasjon på gurok@mt.kommune.no

Når må ein søke?

Det må søkjas om friplass for eitt og eitt skuleår (ved innvilga friplass for vårsemester, må det søkjas på nytt til hausten).

Det er ønskelig at søknad om friplass følgjer søknad om elevplass, men kulturskulen tar imot søknader om friplass fram til 15. september (for skuleåret) og 15. februar (for vårsemesteret). Dersom avklaring om friplass er en føresetnad for om man kan takke ja eller nei til plassen, ver vennleg og gi beskjed om dette.

Spørsmål

Har du spørsmål, eller treng hjelp til å fylle ut søknadsskjema, ta kontakt med kulturskulen på tlf. 35 05 90 00 / e-post: post@mt.kommune.no eller ta ein tur innom vårt kontor på Gullbring kulturanlegg.

Det bereknast ein månad saksbehandlingstid, søknaden gis ikkje tilbakeverkande kraft.

Den som innvilgast redusert foreldrebetaling plikter å opplyse om vesentlege og varige endringar, som fører til at grunnlaget for redusert foreldrebetaling i vedtaksperioden faller bort.


Help
Close
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Please wait...

Loader