• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om bruk av plass på Bø torg og/eller Evjudalen friluftspark

Søknadsskjema

Kontaktinformasjon
/
/
Søknaden gjelder?
Dato/periode
/
/
Bruk av plass


Utlevering av nøkkel
Samtykke

Viktig informasjon

Ved å sende inn søknaden om bruk av plass på Bø torg/Evjudalen friluftspark samtykker brukeren at brukeren har gjort seg kjent med gjeldende retningslinjer for området. Se informasjon her


Det vil ikke være mulig å booke hele torget til ett arrangement. Det er satt av et område til langtidsleie langs kortsida av torget - mot banken.

 • Arealet som stilles til disposisjon kan kun benyttes til det formål det er søkt om
 • Det er ikke tillatt å utføre fysiske inngrep i arealet
 • Fremleie tillates ikke
 • Overnatting tillates ikke
 • Alle tillatelser skal oppbevares på stedet
 • Leietaker er økonomisk ansvarlig og erstatningspliktig dersom leiearealet, eller tilstøtende areal og liknende blir påført skade
 • Midt-Telemark kommune har ikke ansvar om leietaker blir utsatt for tyveri, skade eller ulykke på det leide arealet. Leietaker må selv evt. tegne forsikring.
 • Leietaker plikter å holde disponert område fri for søppel under hele leieperioden. Leietaker må selv sørge for å skaffe avfallsbeholder til søppel og frakte dette avfallet vekk. Ved brudd på dette, kan kommunen ordne opp for leietakers regning.
 • Ved salg fra matvogn vil det ikke være mulig å sette frem sitteplasser
 • Ved leie av torgplass på vinterstid er leietaker selv ansvarlig for brøyting/måking av plass på Bø torg.
 • Bø torg er forbeholdt arrangement og underholdning for gående. Kjøring inn og ut av torget er kun til rigging.
 • Tivoli er ikke tillatt.
 • Det er ikke mulig å leie plass til private eller lukka arrangement som private selskap, feiringer eller treff.

Brudd på retningslinjene kan føre til bortvisning eller eventuelt økonomisk kompensasjon til kommunen.


Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader