• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om tilbodet

Skjemautfylling

Leksehjelp - Påmelding/endring/avmelding

Informasjon om tilbodet

Leksehjelpskontrakt for

Skulane har tilbod om leksehjelp. Gå inn på kvar skule for å sjå meir informasjon om trinn og tider. Vi lagar grupper etter påmelding. Det er pedagog og assistent på gruppene. Det er ikkje skysstilbod etter leksehjelp. Elevar som ikkje er på SFO må gå heim eller bli henta. Leksehjelp er ikkje undervisning. lekser skal vera lærestoff som elevane har lært på skulen. Skulen skal legge til rette for oppgåver som elevane meistrar.

Sjølv om skulen bidreg med hjelp til å gjera lekser, er det dei føresette sitt ansvar å sjekke at elevane har gjort oppgåvene på ein tilfredsstillande måte. Høyring og øving på leseleksene må også gjerast heime.

Svar på søknad

Du får ei melding om at søknaden er sendt inn. Når du har mottatt denne har barnet ditt automatisk plass på leksehjelp.

Eleven og føresette sitt ansvar:

 • Følgje dei same reglane som gjeld på skulen. Ved brot på reglane gjeld dei same konsekvensane som i skuletida. Vi vil raskt ta kontakt med føresette dersom eleven ikkje klarer å nytte seg av leksehjelpa.
 • Ha ein plan om kva som skal gjerast i leksehjelptimane.
 • Møte til rett tid og vere motivert for å jobbe. Ved fråvær skal skulen varslast.
 • Avmelding eller endring av leksehjelp skal gjerast skriftleg (gjerne pr. e-post)
 • Det vert ikkje lagt opp til at lekser skal gjerast ferdig på skulen. Elevane vil også måtte jobbe med lekser heime.
 • Føresette skal vise interesse for leksene som er gjort, og sjekke at dei er gjort på ein tilfredsstillande måte.

Spørsmål og meldingar vedr. leksehjelp kan rettast til administrasjonen eller SFO-leiar.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader