• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknadsskjema for skoleskyss ved farlig eller vanskelig skolevei

Informasjon

Farlig eller vanskelig skolevei

Elever i grunnskolen kan ha rett på gratis skoleskyss på farlig skolevei, selv om avstanden til skolen er kortere enn grunnkravet til skoleskyss (henholdsvis 2 kilometer for 1. klasse og 4 kilometer for 2. - 7. klasse).

Kommunen er ansvarlig for å innfri elevenes rett til skoleskyss når skoleveien er særlig farlig eller vanskelig, jf. Opplæringslova § 7-1. Eksterne sakkyndige vil vurdere hva som faller innenfor definisjonen av farlig skolevei. Politiet, vegvesenet og Trygg Trafikk er slike instanser.

Det må søkes om skoleskyss for hvert enkelt barn, også for søsken. Retten til skyss er individuell. Avgjørelser om skoleskyss er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, med klagerett. Vedtaket skal være grunngiven, og opplyse om klageretten til Fylkesmannen.

I saksbehandlingen av søknaden kan skolene/kontaktlærer ta kontakt med barnet om hvordan skoleveien blir oppfattet. Kommunen v/skolene må også gjøre individuelle vurderinger i forhold til funksjonsnivå for hvert enkelt barn. Dette er relevant informasjon for å kunne fatte e vedtak om skoleskyss. Barnet sin stemme skal høres, og barnet sitt beste skal vurderest individuelt i hvert enkelt tilfelle.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader