• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Melding om foreldrepermisjon ved fødsel og adopsjon

Informasjon om foreldrepermisjon

I dette skjemaet melder du fra til arbeidsgiveren din, Midt-Telemark kommune, om at du skal ha foreldrepermisjon.

Foreldrepermisjon er aktuelt når du skal være hjemme med barn i forbindelse med fødsel eller adopsjon. 

Har du vært i inntektsgivende arbeid i seks av de siste ti månedene før permisjonen starter, har du rett til foreldrepenger (lønn) under permisjonen.

Har du ikke hatt inntekt i minst seks av de siste ti månedene, kan du få en engangssum i stedet for foreldrepenger, og permisjon uten lønn.

Søknad om foreldrepenger (eller engangsstønad) sender du til NAV.

Du må selv søke om foreldrepenger (eller engangsstønad) fra NAV. Informasjon om foreldrepenger og om hvordan du søker, finner du på nav.no. Informasjon om engangsstønad finner du også på nav.no.

NAV trenger opplysninger fra din arbeidsgiver.

Når du har søkt om foreldrepenger fra NAV, trenger NAV inntektsopplysninger om deg fra arbeidsgiveren din for å kunne behandle søknaden.

For at Midt-Telemark kommune skal kunne sende NAV de nødvendige opplysningene, må du informere oss om at du skal ha permisjon, og når du skal ha permisjon.

Vi anbefaler at du søker om foreldrepenger på nav.no først, og at du har søknaden og nav.no tilgjengelig når du fyller ut skjemaet for melding om foreldrepermisjon.

Når du mottar vedtaket om foreldrepenger fra NAV, må du sende dette til oss, enten i papir til postmottak eller elektronisk til post@mt.kommune.no.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader