Midt-Telemark kommune

Tjenestekontoret - søk pleie- og omsorgstjenester

Telefon jobb
40914131
Kompetanse
  • Tildeling-av-pleie--og-omsorgstjenester
  • Behandling-av-søknader
Informasjon

Vi har bl.a ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.