Midt-Telemark kommune

Tilfluktsrom

Tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom er bygget for å kunne gi vern for befolkningen, slik at de som befinner seg i nærområdet kan søke tilflukt i en beredskapssituasjon. 

Midt-Telemark kommune har tilfluktsrom tilknytta en del av kommunens bygg. Det finnes i tillegg tilfluktsrom i private bygg. Ingen av disse er defintert som offentlige tilfluktsrom og er derfor ikke på Sivilforsvarets nasjonale liste. Her er oversikten over offentlige tilfluktsrom i Norge:

Nasjonale tilfluktsrom

Tilfluktsromma tilknytta kommunale bygg brukes i daglig drift og skal i en krisesituasjon være operative i løpe av 72 timer. Private tilfluktsrom (inkludert de kommunen har i sine bygg) er for personer som oppholder seg på eiendommen eller i bygget. Dagens tilfluktsrom har kapasitet til å ta i mot totalt 25% av kommunens befolkning. I en krisesituasjon vil bruken av tilfluktsrom kombineres med evakuering til trygge områder for de som ikke får plass i tilfluktsrom. Dette er en nasjonal strategi.

I Norge er det Sivilforsvaret som har det overordna ansvaret for listene over tilfluktrom i Norge.
Les mer om Sivilforsvarets arbeid med tilfluktsrom her

Tilfluktsrom blir brukt hvis det oppstår helt spesielle, alvorlige hendelser, for eksempel krig. Dersom det er behov for å evakuere til tilfluktsrom, vill befolkningen bli varslet.

Mange typer katastrofe og alvorlige hendelser krever beredskap, men sjeldne egne tilfluktsrom. Du er godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg.

Les mer om egenberedskap i hjemmet