Midt-Telemark kommune

Aktivitetskontakt (støttekontakt)

Aktivitetskontakt (støttekontakt)

 

​​​​​​
En aktivitetskontakt er en lønna person som over tid, gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter gir andre assistanse, støtte og oppfølging på fritiden. 

De som trenger aktivitetskontakt er like forskjellige som alle andre. De kan, f.eks ha en funksjonshemming, lærevansker, en sykdom eller andre utfordringer og har ønske og behov for bistand for å oppnå en meningsfull fritid. Hva som oppleves som en meningsfull fritid er individuelt, men sosialt samvær er en fellesnevner.

Aktivitetskontakten tilbyr blant annet sosialt samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter. Tjenesten skal hjelpe til med å bryte isolasjonen, utvide sosiale nettverk og utvikle sosiale ferdigheter.

Det er gratis å motta aktivitetskontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter mens du er sammen med aktivitetskontakten, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.
 


FOR DEG SOM ØNSKER EN AKTIVITETSKONTAKT
 


Slik søker du om aktivitetskontakt

Det enkleste er å søke digitalt. Da vil du også kunne se søknaden din neste gang du logger inn. Du kan også laste ned søknadsskjemaet som pdf, fylle ut og sende inn til tjenestekontoret.

Etter at vi mottatt søknaden, vil du få besøk av en saksbehandler i kommunen som kartlegger dine ressurser og ditt hjelpebehov, før søknaden behandles. Behandlingstiden er normalt 4 uker. I noen tilfeller vil saksbehandlingen ta lenger tid, du vil da få et foreløpig svar.
 

Søk om tjenester digitalt

Last ned søknadsskjema som pdf

 


Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde beskrivelse av aktuell situasjon og begrunnelse for hvorfor det søkes om støttekontakt.
 


Klage på vedtak

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, eller fått avslag, kan du klage.
 

Mer informasjon om hvordan klage på et vedtak

 


FOR DEG SOM ØNSKER BLI AKTIVITETSKONTAKT

Kulturenheten har ansvaret for å rekruttere aktiviteskontakter, har du spørsmål kontakt Marita Valkeinen konsulent kultur og fritid.

Som aktivitetskontakt jobber du som oppdragstaker i Midt-Telemark kommune og du binder deg for minst et år. 


Søk om å bli aktivitetskontakt

Hvem kan bli aktivitetskontakt?

Alle som føler de har et overskudd å gi av, og som ønsker å gjøre en forskjell for en annen person kan blir aktivitetskontakt. Du trenger ingen spesiell utdanning, kommunen gir nødvendig opplæring og veiledning ved behov.

Du:

  • Liker å jobbe med mennesker
  • Har gode samarbeidsevner og kan være en god rollemodell
  • Kan jobbe en til en, eller være motivator for en gruppe
  • Er over 18 år

Forutsetninger

  • Du overholder regler og lover
  • Du holder avtaler og kan sette grenser
  • Du forholder deg profesjonelt til din rolle som aktivitetskontakt
  • Du bruker ikke alkohol eller rus under oppdrag eller i lag med bruker

Grunnleggende opplæring AKTIVITETSKONTAKTER


Praktisk informasjon for aktivitetskontakter

 

Kontakt

Tjenestekontoret
E-post
Telefon 40 91 41 31

Ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Telefontid er mandag til fredag 10-11.30 

Marita Valkeinen
Spesialkonsulent aktivitetskontakt, barn og unge
E-post
Mobil 41 61 13 93


 

Agnieszka (Agnes) Kolstad
Aktivitetskontaktkoordinator - voksne
E-post
Mobil 47 51 26 21