Midt-Telemark kommune

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

​​​
Har du en funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør at du trenger hjelp eller følge for å delta i sosiale aktiviteter, kan du søke om å ta med en ledsager på kultur- og fritidsarrangement og tilsvarende der ledsagerordningen aksepteres.

Ledsagerbeviset lar ledsageren komme gratis med, mens du som trenger ledsager betaler vanlig pris.


Slik søker du om ledsagerbevis

Det enkleste er å søke digitalt. Da vil du også kunne se søknaden din neste gang du logger inn. Du kan også laste ned søknadsskjemaet som pdf, fylle ut og sende inn til tjenestekontoret.

Etter at vi mottatt søknaden, vil du få besøk av en saksbehandler i kommunen som kartlegger dine ressurser og ditt hjelpebehov, før søknaden behandles. Behandlingstiden er normalt 4 uker. I noen tilfeller vil saksbehandlingen ta lenger tid, du vil da få et foreløpig svar.
 

 

Søknad om ledsagerbevis digitalt

Søknad om ledsagerbevis på papir (PDF, 270 kB) 

Last ned legeerklæring (fylles ut av legen) (PDF, 205 kB)
 Hvem kan få ledsagerbevis

Har du en funksjonsnedsettelse eller sykdom med behov for hjelp eller følge til å delta på arrangementer, kan du søke om ledsagerbevis.

Det er ingen nedre aldersgrense for å søke, og det er innehaver av beviset som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familiemedlem, en fritidsassistent, støttekontakt eller andre.
 Hvor kan jeg bruke ledsagerbeviset

Ledsagerbeviset kan brukes ved alle kultur- og fritidsarrangementer og tilsvarende som har ordningen.
 

Lese mer om ledsagerbevis og bruksområder på helsenorge.no

Kontakt

Anne Gro Kleivi
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 91 00 78 41
Tjenestekontoret
E-post
Telefon 40 91 41 31

Ansvar for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester.

Telefontid er mandag til fredag 10-11.30 

Åpningstider

Mandag -Fredag

10.00-11.30 på telefon. 

Fysiske møter må avtales på forhand.
 

Adresse

Besøksadresse

Midt-Telemark Tjenestekontor
Bøgata 67
3800 Bø i Telemark

 

Gjør avtale med saksbehandler før oppmøte. 
 

Postadresse

Midt-Telemark kommune
Tjenestekontoret
Postboks 83
3833 Bø