Midt-Telemark kommune

Bø skule lærer barn og unge å samhandle godt med andre, og å ta egne valg.

Bø skule lærer barn og unge å samhandle godt med andre, og å ta egne valg.

Fredag 19. februar 2021 besøkte ordfører Siri, utvalgsleder Evy og kulturkonsulent Marita Bø skule. Bø skule har undervisningsprogrammet «Mitt valg» som er i regi av Lions sitt lokallag i Bø. Målet er at elevene skal få kompetanse til å stå trygt i egne valg.

Mitt Valg

Målene med Mitt Valg er at elevene skal bygge vennskap, håndtere følelser, sette grenser og respektere andres grenser. Det er også fokus på å øke kunnskapen om vold/seksuelle overgrep og rusmisbruk.

Rektor Anlaug Aase Cowles, assisterende rektor Carl Erik Storm og assisterende rektor Ruth Olaug Tellnes Programmet går ut på at det jevnlig settes av tid slik at elever kan få undervisning og gjøre ulike oppgaver knyttet til sosial kompetanse. Det er et langsiktig arbeid gjennom hele 1. til 7. trinn.

Mitt Valg har en egen nettside med praktiske verktøy lærerne kan bruke, eksempelvis oppgaver og gruppearbeid hvor det tas opp tema som vennskap, følelser og levevaner. Elevene får trene på å tenke kritisk.

Bø Skule satser på sosial læring fordi de mener det vil bidra til å styrke elevenes fysiske og psykiske helse, og øke elevens læringsutbytte. Skolen ønsker at elevene skal utvikle et positivt selvbilde, en trygg identitet og bli gode mennesker.

Foreldrene kan lese om hva som skjer på ukeplanen, og i tillegg brukes foreldremøter til å informere om Mitt Valg.

Som en del av arbeidet har Bø Skule også laget en sosial kompetanseplan. Planen skal være praktisk og enkel å bruke. Det å ha sosial kompetanse betyr at du lærer deg å kommunisere og samhandle godt med andre i ulike situasjoner.

Det kan settes av en time i uka til Mitt Valg. Lærerne velger hvor mye tid de bruker hver uke, og  justerer det etter behov i klassen.

Trygt og godt skolemiljø

Bø Skule er opptatt av å jobbe etter Midt-Telemark kommune sin  plan for trygt og godt skolemiljø, og sosial kompetanseplan hører sammen med denne. Bø Den dagen vi besøkte Bø Skule var det karneval, og vi møtte blide og fargerike folk. Bilde er av SFO-ansatt Nina Christina Pedersenskule er i gang med å lage en handlingsplan mot mobbing. Det er en nullvisjon mot mobbing, altså er målet at ingen skal bli mobba. Da må skolen jobbe med at elevene skal føle seg inkludert og at ingen holdes utenfor. I den forbindelse er det til god hjelp å arbeide etter programmet Mitt Valg. Bø skule har også hatt besøk av «Barnevakten». Det er en ideell stiftelse som formidler fakta og råd om barn, unge om nettvett og sosiale medier (som Tictoc, Instagram og Snapchat).   

En del av Bø Skule sine skolemiljøtiltak er en årlig trivselsundersøkelse, mange voksne ute og at noen elever utnevnes til «aktivitetskapteiner» med ansvar for å aktivisere medelever i friminuttene.

Elevenes syn på Mitt Valg og sosial kompetanse

Leder og nestleder i elevrådet har inntrykk av at elevene er fornøyd med Mitt Valg. Du lærer hvordan du ikke skal gå inn i dårlige valg. Du får prate om tema som gruppepress og fordeler/ulemper med dataspill og mobil. I tillegg har de snakket om rusmidler og hvor lett det er å bli påvirket av sosiale medier. De har lært mye om vennskap og snakket om hva det vil si å være en god venn. 

Årshjul for sosial kompetanse.De mener at programmet Mitt Valg har hjulpet klassen, og at man tenker mer over hvordan andre har det.  

Nå tenker de mer over at ting får konsekvenser. En av oppgavene de har hatt var for eksempel å skrive debattinnlegg om røyk og snus, og hvilke konsekvenser det kan få. De fleste elevene er positive og åpner seg mer enn ellers. De snakker rett og slett mer om ting. Et annet eksempel er gruppearbeid hvor elever fikk ulike roller (positive og negative ) og spilte skuespill. Så var det en som ble utestengt. Skuespillet var veldig realistisk. Etterpå skulle de lage et nytt skuespill hvor de skulle gjøre om på det, og se hvordan de kunne inkludere den som ble utestengt.

Hvordan kan jeg få vite med om Mitt Valg?

Er det interesse for programmet Mitt Valg, ta kontakt med Lions Klubb Bø, v/Rune W Zeylon på mobil 976 58 365. Lokallaget bidrar til søknaden og den økonomiske støtten og er med i forberedelser og tilrettelegging mellom kursleder og skolen. Det er flere kurstilbud i Mitt Valg, både for skole, barnehage og idrettslag.  

Eller, du kan kontakte Mitt Valg kontakt i Lions, Toril Bottegård på mobil 911 25 671 eller e-post: toril@bottegard.no. Du finner også informasjon på denne nettsiden: https://www.determittvalg.no/kontakt-oss/

Dersom du vil vite mer om arbeidet på Bø Skule, så kan du ta kontakt med rektor Anlaug Aase Cowles på mobil 977 72 075. Se mer kontaktinformasjon på https://midt-telemark.kommune.no/finn-tjeneste/skole/skoler/bo-skule/om-bo-skule/

 

Til stede på møtet:

Fra Bø Skule

Anlaug Aase Cowles, rektor

Carl-Erik Storm, assisterende rektor

Ruth Olaug Tellnes, assisterende rektor

Hannah Broshaug Håkenstad, leder i elevrådet

Ingvild Horgen, nestleder i elevrådet

Fra Midt-Telemark kommune

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører

Marita Kristina Valkeinen, kulturkonsulent og sekretær for Ungdomsrådet

Evy Beate Stykket, leder av hovedutvalg for oppvekst og kultur