Midt-Telemark kommune

Bø Sommarland vil tilrettelegge slik at flest mulig barn og unge skal kunne ha det vannvittig gøy i parken!

Bø Sommarland vil tilrettelegge slik at flest mulig barn og unge skal kunne ha det vannvittig gøy i parken!

Torsdag 15. juli 2021 dro ordfører Siri på besøk til Bø sommarland for å lære hvordan de skaper et inkluderende miljø for barn og unge, og deres familier.  

Bø sommarland sine råd for å inkludere barn og unge:

  • Tilby ordninger som gjør at du kan få litt hjelp hvis du har ekstra behov, som solsikkemerket.
  • Tilrettelegge for personer med funksjonsnedsettelser, f.eks. med toaletter og garderober som er tilrettelagt. 
  • Gi tilbud om jobb til unge folk med funksjonsnedsettelser eller andre utfordringer. På den måten blir de kjent med andre folk i arbeidsmiljøet, og de får viktig arbeidserfaring.
  • Samarbeide med ulike aktører, som kommune og frivilligheten, slik at lavinntektsfamilier kan få tilbud om gratis billetter til Bø Sommarland.
  • Tilby gratis inngang til skoleklasser i starten av sesongen.
  • Samarbeide med lag og foreninger slik at de kan ha dugnadsarbeid i parken, og dermed tjene inn penger til f.eks. korps, fotball og håndball.

Solsikkemerket

Ikke alle funksjonsnedsettelser er synlige, noen er usynlige. Fra i år kan du be om å få et solsikkemerke/-bånd i Bø Sommarland.  Solsikkemerket er en diskré måte å vise de rundt deg at du har en usynlig funksjonsnedsettelse og kan ha behov for ekstra assistanse, hjelp eller rett og slett litt ekstra tid.

I Bø Sommarland vil et solsikkemerke gjøre de ansatte oppmerksom på at du kan ha behov for litt ekstra hjelp, og de kan spørre deg hvordan de kan hjelpe deg eller du kan fortelle dem om dine behov. Så vil solsikkemerket også gi mulighet til å bli plassert i prioritetskø ved inngangen og å bli prioritert på sitteplasser i rolige omgivelser. Som bærer av Solsikkebåndet får også du og følget ditt være først i køen i de ulike attraksjonene.

Ordningen med solsikkemerket har blitt benyttet med stor suksess i andre land, for eksempel England. Reiselivet i Midt-Telemark er først ut i Norge med dette tilbudet! Bedriftene som tilbyr solsikkemerkeordningen fra i år er Bø sommarland, Bø camping, Klatreparken høyt og lavt Bø, Bø og Lifjell turridning, Bø hotell, Norsjø ferieland, Norsjø hotell og flere i Bø handelsstand, blant annet Bøsenteret og Sønstebøtunet.

Det er Bø Sommarland-direktør René Langeveld Sas som startet arbeidet med solsikkemerket. Gjennom sine internasjonale kontakter fikk han informasjon om hvordan ordningen kunne tas i bruk her i Midt-Telemark. Det er ikke så dyrt å skaffe materiell og ellers er det viktig med god opplæring av de ansatte. I sommarland fikk de laget et eget solsikkebånd som tåler vann. René har troen på at solsikkemerket kommer til å utvide seg til å bli en nasjonal ordning i Norge. I Norge har over 20% av befolkningen, av de som er over 16 år, funksjonsnedsettelser.  Det verste de opplever er at andre folk stirrer på dem. Med solsikkemerke så er det på en diskret måte synlig at de trenger litt mer hjelp og forståelse enn andre.

Inkluderende reiseliv

Solsikkemerket er en del av prosjektet «inkluderende reiseliv» i Telemark, hvor Bø Sommarland er med. Bø sommarland har, i tillegg til solsikkemerket gjort tilrettelegginger for personer med funksjonsnedsettelse, for eksempel bygget om handikaptoalett. De har bevisst ansatt personer med funksjonsnedsettelser, og det fungerer utmerket.

Prosjektet «inkluderende reiseliv i Telemark» er et samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Vestfold og Telemark. Du kan lese mer om det her: https://visitbo.no/inkluderende-reiseliv-i-telemark/ 

Bø Sommarland og de andre bedriftene er enige om at de i felleskap ønsker å bli best i landet på tilrettelegging av reiselivet, slik at alle som har reiselyst skal ha mulighet til å velge Telemark som reisemål!

Inkludere lavinntektsfamilier

Bø Sommarland gir en sterk rabatt på sesongkort til Bø frivilligsentral. Gjennom en spleis mellom aktører som Røde Kors, NAV og Gjensidigestiftelsen kan Bø frivilligsentral i 2021 tilby 64 personer gratis sesongkort til parken.

Bø sommarland har også ordninger med andre aktører, som hus for vanskeligstilt ungdom i Oslo, Røde Kors og Midt-Telemark kommune.

Parken tilbyr også gratis inngang for skoleklasser i Midt-Telemark kommune i starten av sommersesongen.

Samarbeid med lag/foreninger og andre

Bø Sommarland samarbeider med ulike lag og foreninger i området, slik at de kan drive dugnad og sitte igjen med midler til sine aktiviteter, f.eks. musikkkorps, Skarphedin fotball og håndball.

De har også studenter fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN) innom og skoleklasser er der på ekskursjon for å lære om praktisk livredning. Bø Sommarland gir også bort mat, f.eks. gratis godteri til Hallovenn.

Kontakt

Dersom du vil vite mer om Bø sommarland, så kan du ta kontakt på Tlf. 35 06 16 00, e-post informasjon@sommarland.no, eller her: https://www.sommarland.no/kontakt-oss/

Deltakere:

René Sas, direktør

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører