Midt-Telemark kommune

Den norske kirke tilbyr fritidsaktiviteter med trosopplæring, lek, sang og musikk. I tillegg arbeides det med tilbud til unge i sorg.

Den norske kirke tilbyr fritidsaktiviteter med trosopplæring, lek, sang og musikk. I tillegg arbeides det med tilbud til unge i sorg.

Torsdag 18. mars 2021 dro ordfører Siri på besøk til koret SingLett for å være med på en av deres øvinger. Fredag 26. mars besøkte hun tilbudet «Give Me Five» som er trosopplæring for 5. klassinger. Hun lærte også om det nye prosjektet UngSorg. 

Den norske kirke sine råd for å inkludere barn og unge

  • La barna være med å bestemme. På korøvelse kan f.eks. barna selv få være dirigent, og de får være med å bestemme leker og sanger.
  • Ha humor og lek med i det du gjør.
  • Musikk er for alle, uansett alder, hudfarge, livssyn osv. Det å samles rundt musikken, er noe av det mest inkluderende vi kan gjøre.
  • Ha lave priser for å delta, slik at også lavinnteksfamilier er inkludert.
  • Ha ekstra fokus på unge i sorg, og gjør tiltak for å motvirke ensomhet og følelse av annerledeshet. 

Om Singlett

SingLett er Bø menighet sitt kor for de som går i 1., 2. og 3. klasse. Det er 24 barn i koret. De har det moro sammen, både musikalsk og sosialt. Øvingene er på Bø bedehus torsdager kl. 14.30. Det koster kr 500,- per semester å være medlem i Korskolen. I tillegg til øvingene, deltar SingLett på noen familiegudstjenester i Bø kyrkje, og har en til to konserter i året.

Korleder Grete har høytopplesning av historie fra bibelen.Sang og bevegelse på SingLett.  Når ordfører var på besøk, så startet koret med lek. Deretter var det matstund med opplesing av historie fra boka  «Bilbelfortellinger for barn». Denne dagen kom historien om da disiplene ville hindre Jesus i å møte barna, men Jesus sa: «La de små barna komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det! Og han tok dem på fanget og la hendene på dem og velsignet dem.»

Etter koselig matstund ble det sunget flotte sanger med kristne tekster. En av sangene var ekstra spesiell i disse koronatider, den heter: «Kan jeg få smitte deg med ekte glede.» Det var også øving på en helt ny sang, «Kom du heilage fest» som er en del av et større verk. Mange av sangene er med bevegelser og dans. Til slutt var det leker, med både latter og løping.

Hvis du vil vite mer om SingLett så kan du ta kontakt med Rolf på tlf. 951 83 11 eller Grete på tlf. 915 56 348. Du kan også lese her: https://bokyrkje.no/kyrkjelydsarbeid/Korskulen/SingLett 

Til stede

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører

Martin Stærk, kirkeverge

Grete Hasselgård Sele, musikkpedagog og korleder

Rolf Axelsen Lie, organist/pianist og korleder

Give me Five

Morsom lek med ball på Give Me Five! Det ble laget søt påskepynt på Give Me Five. Fredag 26. mars besøkte ordfører Siri tilbudet «Give Me Five». Det er trosopplæring for 5. klassinger, i regi av Bø menighet. Alle som er medlem av den norske kirke får tilsendt invitasjon til å delta, men det er åpent for alle. Give me five-gjengen samles på Bø Bedehus fredager etter skoletid mellom kl. 13.15 og kl. 16.00. Deltakeravgift er kr. 250 i semesteret.

Give Me Five starter med et måltid, og så tas det opp ulike tema. I tillegg har de ulike aktiviteter fra gang til gang. Av og til drar de på tur eller til kirka. Etter at de er ferdige med dagens tema, er det tid  til å leke, spille spill, spille bordtennis og air hockey, lage ting, osv.

Barn med spesielle behov kan også være med. Alle skal kunne delta på Give Me Five, og menigheten gjør alt de kan for å finne løsninger sammen med de foresatte

Ordfører besøkte Give Me Five rett før påskeferien, og da hadde de påskeverksted og lagde bl.a. fargerike egg og krans med påskekyllinger som kan henges opp.

Barna på Give Me Five forteller at de gleder seg til de skal dit på fredagene og at de har det gøy sammen. De her også fått nye venner der.

Dersom du vil vite mer om Give Me Five så kan du ta kontakt med kirkekontoret på tlf. 35 06 10 40). Se også informasjon på https://bokyrkje.no/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/146/Give-me-five

Til stede:

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører

Signe Vreim Østtveit, leder

Kirsti Klingberg, frivillig

Ingebjørg Vik Aabø, frivillig

Bjørg Momrak, frivillig

UngSorg

UngSorg er et nytt prosjekt for ungdom som er helt i startfasen. Det dreier seg om sorgarbeid for unge knyttet til f.eks. dødsfall eller skilsmisse. Prosjektet skal ha et samarbeid med Ung Arena (tilbud for ungdom mellom 13-20 år). Midt-Telemark Kirkelige fellesråd har søkt om midler fra bispedømmekontoret og ønsker at UngSorg skal være et prosjekt for hele fylket. Målet er å få ansatt en diakon i heltidsstilling som skal koordinere arbeidet.

Ungdom kan få det bedre med å lære seg hvordan de skal takle ulike former for sorg.Prosjektet går ut på at diakoner får opplæring i sorgarbeid for unge, og kan dra ut på skoler å ha undervisning. Det er også mulig for ungdommer å få enkeltsamtaler med diakon. Ungdommer i sorg skal lære seg ulike øvelser som kan hjelpe i sorgarbeidet, knyttet til konsentrasjon, avledning, høyintensitet, avslapning og kroppsbevissthet. Målet er å motvirke ensomhet og følelse av annerledeshet. Det skal hjelpe til å finne balansen mellom indre og ytre sorg og hvordan en kan gjøre tilpasninger i hverdagen og på skolen. Det å være en del av et fellesskap er en viktig faktor.

Hvis du vil vite mer om UngSorg, så kan du ta kontakt med Midt-Telemark Kirkelige fellesråd på tlf. 35 06 10 40 eller e-post post@mtkyrkje.no