Midt-Telemark kommune

FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) arbeider for at barn og unge skal ha det trygt og godt på skolen.

FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) arbeider for at barn og unge skal ha det trygt og godt på skolen.

Fredag 19. november 2021 møtte ordfører Siri FAU-leder på Bø skule, Nelida Heldal Sanchez-Ruiz, for å lære mer om hvordan FAU arbeider for å inkludere barn og unge.

FAU-leder ved Bø skule sine råd for å inkludere barn og unge:

  • Samarbeid mellom foresatte bidrar til bedre og tryggere skolemiljø og fritid for barn og unge.
  • Å ha jevnlig kontakt mellom foresatte og ledelse på skolen gjør at en kan ta opp viktige saker for barn og unge.
  • Det å bidra til bedre uteområde på skolen gir alle barn og unge gratis tilgang til sosiale møteplasser på fritida.
  • FAU er med på å lage sosiale treff gjennom skoleåret, f.eks. sommeravslutning, 17. mai feiring og juleverksted, slik at barn og unge får være sosiale sammen.

Hva er FAU?

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal bidra til en trygg og god skole for alle. Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø, og ansvaret ligger både på foresatte og skolen. Hovedoppgaven til FAU er å fremme samarbeidet mellom hjem og skole og gi foreldregruppen reell innflytelse på skolehverdagen.

FAU-leder på Bø skule, Nelida Heldal Sanchez-Ruiz Om FAU ved Bø skule

FAU ved Bø skule engasjerer seg i saker for alle barn og unge som går på skolen. For eksempel var det nylig forslag om å kutte i leirskoletilbudet til elevene,  og da engasjerte FAU seg i saken sammen med elevene og ba kommunen om å opprettholde tilbudet.

En oppgave FAU har arbeidet med i det siste er å videreutvikle uteområdet på Bø skule. Det skal lages en fin plass med benker og bålpanne, og den skal kunne brukes av alle.  

FAU-leder forteller at de ofte har kontakt med ledelsen på skolen, og kan ta opp temaer de er opptatt av. De er også med på å planlegge sosiale samlinger gjennom hele året, f.eks. sommeravslutning og juleverksted. Det er givende å kunne bidra til at barn og unge har det bra i skolehverdagen, og at det også virker positivt inn på fritiden.

Til stede:

Nelida Heldal Sanchez-Ruiz, FAU-leder ved Bø skule

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører