Midt-Telemark kommune

Folkestad barnehage har fokus på at barna skal ha et trygt og godt miljø

Folkestad barnehage har fokus på at barna skal ha et trygt og godt miljø

Mandag 2. mai 2022 dro ordfører Siri på besøk til Folkestad barnehage for å lære hvordan de arbeider med å skape et inkluderende miljø for omsorg, lek og læring.  

Folkestad barnehage sine råd for å inkludere barn:

  • Ha fokus på det psykososiale barnehagemiljøet
  • Bruk tid på å observere barn, både blikk og kropsspråk
  • Finn gode pedagogiske verktøy for å få et godt og trygt miljø
  • Bruk praktiske eksempler for å lære
  • Ha samme opplegg for alle ansatte
  • Samarbeide med andre aktører, f.eks. USN

Arbeid med trygt og godt barnehagemiljø

Det står i den nye barnehageloven at ingen skal oppleve å bli krenket. Alle barn skal ha det trygt og godt.

Alle barnehager i Norge får økonomisk tilskudd fra staten for å arbeide med kompetanseutvikling. Da kan barnehagene vurdere og planlegge kompetanseutvikling ut fra egne behov.

Folkestad barnehage har valgt å benytte årets tilskudd til å arbeide med det psykososiale barnehagemiljøet. De får veiledning fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og de tar kontakt ved behov. Veileder fra USN har vært med på personalmøter.

Gjennom veiledningen har de fått et verktøy for å arbeide med barnehagemiljøet. De har fått en gjennomgang av den nye barnehageloven og hvordan de kan jobbe med det. Det dreier seg om forebyggende arbeid og nulltoleranse for mobbing og krenkelser.

De har fått en video med den kjente pedagogen Kari Pape. Der er det praksishistorier med konkrete eksempler, som skal brukes for  å reflektere. Et eksempel er "Siri" på 3 år som har problemer med språk, hun er aktiv i å bli inkludert men får skarpe nei og blir oversett av de andre barna. En dag kaster hun sand på et annet barn. Dette viser hvor viktig det er å bruke tid på å se ungene, følge med, både på blikk og kroppsspråk.

Det må være tilstrekkelig bemanning. Om noen merker at et barn ikke har det trygt og godt, så skal barnehagen undersøke, snakke med foresatte/barn, se etter mobbeatferd og lage tiltaksplan dersom det er en sak.

Praksisfortellinger brukes til å finne ut hvordan en kan forbedre miljøet, og lage gode utviklingsplaner. Alle ansatte skal jobbe likt. Det gjelder å være på, skrive det ned og å evaluere det.

Kontaktinformasjon

Hvis du vil vite mer om arbeidet i Folkestad barnehage, så kan du ta kontakt på tlf. 35059430 eller e-post tone.forberg@mt.kommune.no. Se også informasjon på kommunens nettside: https://midt-telemark.kommune.no/finn-tjeneste/barnehage/barnehager/folkestad-barnehage-i-bo/

Til stede:

Tone Forberg, enhetsleder i Folkestad barnehage

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører