Midt-Telemark kommune

Galaxy vil at unge skal ha et trygt, åndelig og sosialt samlingssted

Galaxy vil at unge skal ha et trygt, åndelig og sosialt samlingssted

Onsdag 17. februar 2021 besøkte ordfører Siri, utvalgsleder Evy og kommunalsjef Gisle en kveldssamling på Sauar Friskole som heter "Galaxy". Det er en type ungdomsklubb for elever som går i 8. - 10. klasse.

Sauar Friskole/Galaxy sine råd for å inkludere barn og unge

Gi god informasjon om at det finnes et gratis tilbud, og at det er åpent for alle.

Ha tilbudet på faste ukedager og tidspunkt.

Trygge ungdommen på at det ikke skal være skummelt å komme hit, og at det er et tilbud for ungdommer med ulike tros- og livssyn.

Ha aktiviteter som er moro å være med på, og lett å lære.

Samarbeid er viktig. Skolen samarbeider bl.a. med tidligere elever som bidrar frivillig. På den måten kan de gjennomføre faste og gratis samlinger for ungdommen.   

Om ungdomsklubben Galaxy

Navnet Galaxy er et bilde på en himmel full av stjerner. Navnet er valgt for å vise at alle som går i 8. - 10. klasse er velkommen til å bli med.

Galaxy er annenhver onsdag. Annenhver onsdag er det også mulig å spille volleyball i gymsalen på skolen. Begge samlingene er godt besøkt, og noen ganger er de så mange som 20 deltakere!

 På Galaxy-kveldene gjør ungdommene mye sosialt sammen. Det er en blanding av aktiviteter og sosial prat. En del av kvelden handler om det åndelige. Når vi besøkte Galaxy, så snakket klubbleder Patricia om en historie fra bibelen hvor Jesus gikk på vannet. Hun snakket om at vi ikke må la redselen styre oss, og hvor mye mer rolig alt er når vi har kontroll. Hun lot ungdommene få prøve å gå på en hel pakke med egg. Alle trodde eggene skulle knuse, men det gjorde de ikke. De var like fine etterpå. Etter dette var det fysisk aktivitet, og en lek med rokkeringer.

  Den kristne delen av Galaxy henger sammen med at Sauar Friskole er en kristen skole som eies og drives av syvendedagsadventistmenigheten. Likevel er skolen åpen for elever med ulik tros- og livssynsbakgrunn. Og sånn er det også med Galaxy: du kan komme uansett om hvilke tros- og livssyn du har. Klubbleder Patricia forteller at elever i 8. – 10. klasse på Sauar Friskole får informasjon om at alle kan bli med i klubben, og at de kan ta med venner.

Ungdommens mening om Galaxy

Under besøket fikk vi også snakket med en av ungdommene. Hun heter Sara og går i 10. klasse. Hun fortalte at hun har vært på Galaxy i mange år. Hun liker best den åndelige delen av samlingen. Hun er fornøyd med at alle kan få være med. Hun sier at det alltid er en myk start når nye folk fra 8. klasse begynner i Galaxy, og at det er lett å bli kjent med de som kommer hit.

Hvordan kan jeg få informasjon om Sauar Friskole og Galaxy?

Du kan ringe rektor på mobil 404 30 953, eller sende e-post til post@sauarfriskole.no eller lese på skolens nettside: http://www.sauarfriskole.no/

 

Disse deltok på besøket:

Fra Sauar Friskole/Galaxy:

Arthur Andersen, medtrener på volleyball og tidligere elev

Patricia Landsverk, klubbleder for Galaxy

Sara Eichner, elev og en av ungdommene som deltok

Fra Midt-Telemark kommune:

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører

Evy Beate Stykket, leder hovedutvalg for oppvekst og kultur

Gisle Bonna Espedalen, kommunalsjef for oppvekst