Midt-Telemark kommune

Industribedriften Systemblokk gir unge folk muligheter for arbeidstrening og for å lære mer om yrkesfag

Industribedriften Systemblokk gir unge folk muligheter for arbeidstrening og for å lære mer om yrkesfag

Mandag 4. april 2022 besøkte ordfører Siri industribedriften Systemblokk AS for å lære mer om hvordan de inkluderer ungdom.

Systemblokk sine råd for å inkludere barn og unge:

  • Vær åpen for besøk fra ungdomskoler og videregående skoler slik at ungdom kan lære mer om praktiske fag og hvilke yrkesmuligheter som finnes i industrien.
  • Bidra til undervisning i matte gjennom å vise praktiske eksempler fra virkeligheten.
  • Gi tilbud om arbeidstrening til ungdom og unge voksne.

Om industribedriften Systemblokk AS

Systemblokk er en totalleverandør av betongprodukter for hjem, utemiljø, bygg, anlegg og landbruk. De leverer ferdige betongelementer, f.eks. vegger, søyler, støttemur, balkong og gjødselkum.

Bedriften er den største private arbeidsplassen i Midt-Telemark kommune, med ca. 100 ansatte.  

Om Systemblokk sine opplegg for ungdom

Systemblokk har nylig hatt besøk av elever på yrkesfag fra Nome videregående i Lunde, slik at de kan få lære og oppleve hva som foregår i en industribedrift. Systemblokk har også samarbeid med ungdomsskolen i Seljord om matteprosjekt som går ut på at elevene besøker Systemblokk og de får oppgaver knyttet til bedriften, f.eks. om formler, volum og Pytagoras. Dette viser at du kan få bruk for matte i arbeidslivet!

Systemblokk har også tatt inn en del ungdommer på arbeidstrening fra NAV og Idea. Bedriften trenger ungdom som er glad i praktiske fag. Kunnskap om hva som skjer i en industribedrift kan være med på å skape mer interesse for å ta utdanning innen praktiske fag. Mange tror at det er et veldig tøft yrke, men det finnes gode hjelpemidler i driften og det er dermed ikke så fysisk krevende.

I mange år har utdanningssystemet i Norge hatt mest fokus på teori og mange ungdom med praktiske ferdigheter har følt seg utenfor. Heldigvis er dette i ferd med å snu. Bedrifter som Systemblokk er med på å løfte frem de praktiske fagene. Et nylig eksempel fra bedriften er at de har hatt en flyktning på utplassering fra voksenopplæringen på Notodden, og nå fikk vedkommende tilbud om fast jobb.  

Til stede:

Lars Kåre Haugen, daglig leder

Øystein Haugen, daglig leder for Systemblokk Notodden

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører