Midt-Telemark kommune

Mobbeombudet i fylket arbeider for at barn og unge skal ha det trygt og godt i barnehage og på skole

Mobbeombudet i fylket arbeider for at barn og unge skal ha det trygt og godt i barnehage og på skole

Torsdag 3. mars 2022 kom mobbeombudet i Vestfold og Telemark, Kaja Vintervold Asmyhr, på besøk til Midt-Telemark kommue. Hun hadde foredrag for 5. klassene på Bø skule og Folkestad skule samt 6. klasse på Gvarv skole. Tema var nettvett og smart bruk av sosiale medier.

Mobbeombudet sine råd om nettvett og mobbing til barn og unge:

  • Tenk over hvordan du oppfører deg mot andre på sosiale medier og vær forsiktig med hvem du har kontakt med.
  • Ikke vær en passiv tilskuer til at noen blir holdt utenfor. Si i fra til en voksen dersom du merker at noen ikke har det bra.

Om mobbeombudet

Det fremkommer av fylkeskommunens nettside at mobbeombudet er tilgjengelig for alle som ønsker hjelp eller veiledning i saker der barn eller elever opplever å ikke ha det trygt og godt i sitt barnehage- eller skolemiljø.

Ombudet kan kontaktes av barn, elever og foresatte. Mobbeombudet kan også kontaktes av lærere, skoleledere og andre som arbeider med barn- og elevmiljø.

Om besøk av mobbeombudet i Midt-Telemark kommune

Mobbeombudet ga råd til barn i 5. klasse og 6. klasse om nettvett og bruk av sosiale medier.  

Alle elevene kunne stille spørsmål underveis. Mobbeombudet sine tips er å tenke over hvordan du oppfører deg mot andre på sosiale medier. Å mobbe digitalt kan være like sårende og skadelig for barn og unge. Mobbeombudet minnet også om at du må være forsiktig med hvem du har kontakt med på sosiale medier, at det ikke er noen som bruker en falsk profil.

Mobbeombudet oppfordret også alle til å si i fra dersom du ser at noen ikke har det bra. Ikke vær en passiv tilskuer til at noen blir holdt utenfor. Si i fra til en voksen dersom du får opplysninger om at noen ikke har det trygt og godt.

Til stede:

Kaja Vintervold Asmyhr, mobbeombudet i Vestfold og Telemark

Lærere og elever fra Bø skule, Folkestad skule og Gvarv skole

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører (på deler av foredraget)