Midt-Telemark kommune

Norsjø ferieland vil tilrettelegge slik at flest mulig barn og unge kan delta på ulike aktiviteter.

Norsjø ferieland vil tilrettelegge slik at flest mulig barn og unge kan delta på ulike aktiviteter.

Lørdag 12. juni 2021 dro ordfører Siri og kommunestyrerepresentant Bjørn Magne (FRP) på besøk til Norsjø ferieland for å lære hvordan de skaper et inkluderende miljø for barn og unge, og deres familier.  

Norsjø ferieland sine råd for å inkludere barn og unge:

  • Tilby ordninger som gjør at du kan få hjelp hvis du har ekstra behov, som solsikkemerket
  • Tilrettelegge for personer med funksjonsnedsettelser, f.eks. å ha handicapvennlige hytter og sanitæranlegg.
  • Samarbeide med skoler, idrettslag og frivilligheten slik at også barn i lavinntektsfamilier kan få delta på aktiviteter.
  • Tilby gratis aktiviteter til skoleklasser.  

Solsikkemerket

Ikke alle funksjonsnedsettelser er synlige, noen er usynlige. Fra i år kan du be om å få et solsikkemerke/-bånd i Norsjø ferieland.  Solsikkemerket er en diskré måte å vise de rundt deg at du har en usynlig funksjonsnedsettelse og kan ha behov for ekstra assistanse, hjelp eller rett og slett litt ekstra tid.

På Norsjø ferieland vil et solsikkemerke gjøre de ansatte oppmerksom på at du kan ha behov for litt ekstra hjelp, og de kan spørre deg hvordan de kan hjelpe deg eller fortelle dem om dine behov. Med solsikkemerket får du komme foran i kø i resepsjon og butikk, og stå først i køen i Kabelparken (du blir prioritert i køen opp til tre ganger i løpet av en dag).

Inkluderende reiseliv

Solsikkemerket er en del av prosjektet «inkluderende reiseliv» i Telemark, hvor Norsjø ferieland er med. Norsjø ferieland har, i tillegg til solsikkemerket, gjort tilrettelegginger for personer med funksjonsnedsettelse, for eksempel med å lage handicapvennlige hytter og sanitæranlegg samt ha ramper i butikk og resepsjon slik at rullestolbrukere får tilgang.

Prosjektet «inkluderende reiseliv i Telemark» er et samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Vestfold og Telemark. Du kan lese mer om det her: https://visitbo.no/inkluderende-reiseliv-i-telemark/   Inkluderende Reiseliv har et motto: «Ingen kan tilrettelegge for alle, men alle kan tilrettelegge for noen.»

Norsjø ferieland og de andre bedriftene er enige om at de i felleskap ønsker å bli best i landet på tilrettelegging av reiselivet, slik at alle som har reiselyst skal ha mulighet til å velge Telemark som reisemål!

Inkludere lavinntektsfamilier

Norsjø kabelpark er Norges eneste fullverdige vannski- og wakeboardanlegg. De samarbeider med Sauherad IL wakeboardklubb. Det er en rimelig pris på å være med. Det koster kr. 1000 for et sesongkort. 4. klassinger kan få sesongkort gratis. Det er et ønske å få med flest mulig av barn og unge, og klubben sponser barn/unge dersom de ser behov for det.

Det har også vært skoleklasser på besøk som har prøvd ut wakeboard, og de får være i kabelparken gratis. Kano, tråkkebåter og minigolf kan de også prøve.

Kontakt

Dersom du vil vite mer om Norsjø ferieland, så kan du ta kontakt på Tlf. 35 95 84 30 – Epost post@norsjo-ferieland.no, eller se nettside https://norsjo-ferieland.no/ .

Deltakere:

Vebjørn Hagen, daglig leder

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører

Bjørn Magne Langkås, kommunestyre- og formannskapsrepresentant (FRP)